Σωλήνες ψυκτικού συστήματος κλιματισμού

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας πίεσης συμπιεστής-συμπυκνωτής
1
 i  64 53 9 213 844
1

200 g

0.4 lb

61,53 
Σωλήν.αναρρόφησης αγωγ.προσαρμ.συμπιεστή
2
 i  64 53 9 217 375
1

700 g

1.5 lb

133,96 
Σωλήνας πίεσης συμπυκνωτής-εξατμιστής
3
 i  64 53 9 212 236
1

350 g

0.8 lb

122,08 
Αισθητήρας πίεσης
4
 i  64 53 9 181 464

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

30 g

1.06 oz

46,96 
Κάλυμμα ασφάλισης σωλήνα αναρρόφησης
5
 i  64 53 8 387 437

R134A

1
1,22 
Κάλυμμα ασφάλισης σωλήνα πίεσης
6
 i  64 53 8 387 438

R134A

1
1,23 
Εσωτερικό τμήμα βαλβίδας
7
 i  64 53 6 922 944
1
2,48 
Εξαγωνικό περικόχλιο
8
 i  07 11 9 905 544

M6-8-ZNNIV SI

1
0,35 
Κοχλίας Isa
9
 i  07 12 9 905 003

M6X25

6

10 g

0.35 oz

1,04 
Διπλό κλιπ
10
 i  64 50 9 206 053
1

10 g

0.35 oz

2,89 
Στήριγμα σωλήνα πίεσης συστ.κλιματισμού
11
 i  64 50 9 206 051
1
3,73 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
12
 i  64 50 8 375 741

D=10,8 MM

2
1,92 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
13
 i  64 53 8 375 742

D=13,7 MM

1
3,51 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
14
 i  64 50 8 363 041

D=23 MM

1
2,41 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
15
 i  64 50 8 374 959

9,5X2,5

1
2,93 
Συμπυκνωτής συστήματος κλιματισμού

← Συμπυκνωτής συστήματος κλιματισμού

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.