Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S205A) = όχι

Και
Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S2TBA) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βραχίονας επιλογής
1
 i  25 11 7 605 089
να Νοε '14 1

670 g

1.5 lb

28,80 
Χιτώνιο έδρασης οβάλ
2
 i  25 11 7 507 695

L=26MM/SCHWARZ

να Νοε '14 2

10 g

0.35 oz

2,84 
Πείρος έδρασης
3
 i  25 11 7 529 078
να Νοε '14 1

10 g

0.35 oz

3,08 
Πείρος έδρασης
4
 i  25 11 7 529 079
να Νοε '14 1

10 g

0.35 oz

3,08 
Έδρανο βραχίονα επιλογής
5
 i  25 11 1 222 015
να Νοε '14 1

40 g

1.41 oz

13,15 
Επιλογέας
6
 i  25 11 7 596 025
να Νοε '14 1

260 g

0.6 lb

49,45 
Έδρανο επιλογέα
7
 i  25 11 1 220 600
να Νοε '14 1

10 g

0.35 oz

7,82 
Rubber boot
8
 i  25 11 7 596 026
να Νοε '14 1

160 g

0.4 lb

11,97 
Αποσβεστήρας κραδασμών
9
 i  25 11 7 621 231

F=23,7 HZ

να Νοε '14 1

380 g

0.8 lb

73,80 
Ράβδος επιλογής
10
 i  25 11 7 605 092
να Νοε '14 1

500 g

1.1 lb

28,79 
Κλιπ ασφάλισης
11
 i  25 11 7 571 899
να Νοε '14 2
1,22 
Άρθρωση ράβδου επιλογής
12
 i  25 11 7 580 281
να Νοε '14 1

30 g

1.06 oz

11,51 
Δακτύλιος ασφαλείας
13
 i  25 11 1 222 451
να Νοε '14 1
0,45 
Πλαστική ροδέλα
14
 i  25 11 1 434 194
να Νοε '14 1
1,55 
Κυλινδρικός πείρος
15
 i  23 41 1 466 134
να Νοε '14 1

10 g

0.35 oz

1,86 
Ετικέτα μοχλού αλλαγής ταχυτήτων
16
 i  25 11 7 619 206
να Νοε '14 1
1,01 
Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

← Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

Λαβές επιλογ./καλύμματα/πλακέτ.εμβλήματ.

Λαβές επιλογ./καλύμματα/πλακέτ.εμβλήματ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.