Πινακίδα οδηγιών "Καυσαέρια"

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Πινακίδα οδηγιών "Καυσαέρια"
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πινακίδα οδηγιών "Καυσαέρια"
1
 i  71 22 8 632 634

MY15

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '14 να Ιουλ '14 1
7,45 
1
 i  71 22 8 642 481

MY15

από Μαρ '14 να Ιουλ '15 1
7,75 
1
 i  71 22 8 652 460

MY16

από Ιουλ '15 1
7,75 
1
 i  71 22 8 616 709

MY14

από Ιουλ '13 να Μαρ '14 1
7,75 
Πινακ.οδηγ. "Ψυκτικό συστήμ.κλιματισμού"

← Πινακ.οδηγ. "Ψυκτικό συστήμ.κλιματισμού"

Πινακίδα οδηγιών αερόσακος

Πινακίδα οδηγιών αερόσακος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.