Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ διωστήρας
1
 i  11 24 7 624 616
1

590 g

1.3 lb

334,23 
Κοχλίας διωστήρα
2
 i  11 24 7 589 671

M9X47MM

8

30 g

1.06 oz

1,43 
Τριβέας κίτρινος
3
 i  11 24 7 576 714

50,00MM(0)

4

20 g

0.71 oz

21,57 
Τριβέας μοβ
3
 i  11 24 7 576 715

50,00MM(0)

4

20 g

0.71 oz

21,57 
Τριβέας κόκκινος
4
 i  11 24 7 628 034

50,00MM(0)

4

20 g

0.71 oz

21,58 
Τριβέας μπλε
4
 i  11 24 7 628 035

50,00MM(0)

4

20 g

0.71 oz

21,58 
Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

← Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.