Κιβώτ.ταχυτήτ.βάση στερέωσ./πρόσθ.εξαρτ.

BMW 428i F33 Cabrio ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κοχλίας ASA
1
 i  23 00 7 603 854

M10X50 ZNS3

2

40 g

1.41 oz

3,19 
Κοχλίας ASA
2
 i  23 00 7 603 856

M10X75 ZNS3

5

50 g

0.1 lb

2,57 
Κοχλίας ASA
4
 i  07 12 9 903 800

M10X85-8.8-ZNS3

1

60 g

0.1 lb

2,84 
Χιτώνιο προσαρμογής
5
 i  11 11 7 524 470

D=14,5MM

2
1,49 
Λαμαρίνα θερμοπροστασίας
6
 i  24 14 7 644 617
1

30 g

1.06 oz

6,71 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
7
 i  07 11 9 905 527

M8X14 ZNNIV SI

3

10 g

0.35 oz

0,50 
Τάπα ασφάλισης
8
 i  24 14 7 603 258
1

20 g

0.71 oz

5,49 
Τάπα ασφάλισης
9
 i  24 14 7 619 174
1

30 g

1.06 oz

4,92 
Κιβώτ.ταχυτήτ.βάση στερέωσ./πρόσθ.εξαρτ.

← Κιβώτ.ταχυτήτ.βάση στερέωσ./πρόσθ.εξαρτ.

GA8HP45Z μετατροπ.ροπής/στεγαν.στοιχεία

GA8HP45Z μετατροπ.ροπής/στεγαν.στοιχεία →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.