Μπαταρία

BMW 425d F33 Cabrio Ευρώπη B47

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Μπαταρία
 

συμπλήρωμα

Προσοχή! --------------------------------------- Η παρακάτω πληροφορία για τη σωστή Αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να Τηρηθεί οπωσδήποτε! - Έγγραφο ISTA RA_61_20_Υποδείξ._για_αλλαγή_μπαταρίας --------------------------------------- Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: - Κύριο έγγραφο μπαταρίας Έγγραφο_ISTA_SI_61_07_02_(875) --------------------------------------- Για τη διασφάλιση της σωστής Λειτουργίας των λειτουργιών του ηλεκτρ. Κυκλώματος του οχήματος πρέπει να Τοποθετηθεί η αρχική μπαταρία (μέγεθος Μπαταρίας και τύπος μπαταρίας) που Έχει καταχωρηθεί στην εντολή οχήματος! --------------------------------------- Σε οχήματα με IBS (Έξυπνος αισθητήρας Μπαταρίας) απαιτείται εγγραφή της Μπαταρίας μέσω του συστήματος διάγνωσης (ISTA) και συνεπώς καταχώρισή της στο Ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος. --------------------------------------- Σε περίπτωση μεταγενέστ. τοποθέτησης Εξοπλισμού, μπορεί να τοποθετηθεί μια Ισχυρότερη μπαταρία. Οι στάνταρ Μπαταρίες μπορούν γενικά να αντικαταστ. Με μπαταρίες AGM, που αντιστοιχούν στην Ίδια προδιαγραφή. Και στις δύο διαδικασίες πρέπει εκτός Από την εγγραφή στο όχημα μέσω του ISTA/P, να πραγματοποιηθεί επίσης Κωδικοποίηση του οχήματος ως εξής: --------------------------------------- Ανάγνωση του μεγέθους της μπαταρίας και Εγγραφή στο ηλεκτρ. κύκλωμα του οχήμ.: ISTA->Λειτουργίες σέρβις->Αμάξωμα- >Παροχή τάσης->Εγγραφή_αλλαγής_ Μπαταρίας->Σχέδιο ελέγχου ----------------------------------------


Προσοχή: Η τοποθετημένη μπαταρία AGM 92Ah πρέπει Να αντικατασταθεί με την μπαταρία AGM 90Ah!
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Γνήσια μπαταρία BMW AGM
+Πληροφορίες

Προσοχή: 

Η τοποθετημένη μπαταρία AGM 92Ah πρέπει 

Να αντικατασταθεί με την μπαταρία AGM 

90Ah! 

1
 i  61 21 6 924 023

92 AH

να Σεπ '16 1

26.2 kg

57.8 lb

321,43 
Αισθητ.βροχής/φώτων/ηλιακ.ακτιν./θαμπώμ.

← Αισθητ.βροχής/φώτων/ηλιακ.ακτιν./θαμπώμ.

Μπαταρία πρόσθετα εξαρτήματα

Μπαταρία πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.