Ελικοειδές ελατήριο πίσω

BMW 425d F33 Cabrio Ευρώπη B47

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Ελικοειδές ελατήριο πίσω
 

συμπλήρωμα

Αντιστοίχιση ελικοειδών ελατηρίων πίσω Βλέπε πίνακα ελατηρίων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Γόνατο ανάρτησης πίσω/VDC/μονάδα ελέγχου

← Γόνατο ανάρτησης πίσω/VDC/μονάδα ελέγχου

Αντιστρεπτική δοκός πίσω

Αντιστρεπτική δοκός πίσω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.