Εναλλάκ.θερμότ./σωλ.ψυγείου λαδ.κιβ.ταχ.

BMW 435i F32 κουπέ Ευρώπη N55

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TBA Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εναλλάκτης θερμότητας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

1
 i  17 21 7 600 550
1

978 g

2.2 lb

190,77 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

2
 i  07 14 7 506 219
1
0,53 
Κοχλίας σπειροτόμος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

3
 i  17 11 7 536 971

D6X20 ZNS3

1
0,46 
Σωλήνας ψυγείου λαδιού κιβωτίου ταχυτήτ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

4
 i  17 22 7 604 982
1

310 g

0.7 lb

90,66 
Δακτύλιος-Ο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

5
 i  17 22 7 613 656

13,94X2,62

2
2,41 
Στήριγμα αγωγού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

6
 i  17 22 7 610 261
2

10 g

0.35 oz

13,44 
Κοχλίας ASA
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

7
 i  07 12 9 907 050

M6X25-8.8-ZNNIV

2

10 g

0.35 oz

1,04 
Κοχλίας συγκράτησης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

10
 i  17 22 7 555 715

M8X28-Z3

1

10 g

0.35 oz

0,82 
Δοχείο διαστολής

← Δοχείο διαστολής

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.