Καταλύτης κοντά στον κινητήρα

BMW 435i F32 κουπέ Ευρώπη N55

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TBA Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση προκαταλυτικός μετατροπέας
1
 i  18 32 8 602 882

EU6

1

3.5 kg

7.7 lb

904,04 
1
 i  18 32 8 603 875
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

3.8 kg

8.4 lb

904,04 
Σφιγκτήρας ιμάντα V
2
 i  18 30 7 606 136
1

150 g

0.3 lb

17,55 
2
 i  11 65 7 620 508
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

140 g

0.3 lb

11,30 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
3
 i  18 30 7 581 970
από Ιουλ '13 1

20 g

0.71 oz

12,70 
Dichtung Turbolader/Katalysator
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

3
 i  18 30 7 553 601
από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

10 g

0.35 oz

10,96 
Σφιγκτήρας ιμάντα V
4
 i  18 30 7 620 349
1

138 g

0.3 lb

13,77 
Συγκρατητήρας καταλύτη κοντάστονκινητήρα
5
 i  18 32 7 643 426
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 904 124
από Ιουλ '13 ποσότητα: 1
από Ιουλ '13 1

280 g

0.6 lb

35,34 
5
 i  18 20 7 602 266
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

210 g

0.5 lb

28,92 
5
 i  18 32 7 643 425
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 904 124
από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 ποσότητα: 1
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

280 g

0.6 lb

35,34 
5
 i  18 20 7 602 265
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

220 g

0.5 lb

32,77 
5
 i  18 20 7 602 265
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

220 g

0.5 lb

32,77 
5
 i  18 20 7 602 265
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

220 g

0.5 lb

32,77 
Εξαγωνικό περικόχλιο
6
 i  18 30 7 525 607

M8

1
0,76 
6
 i  07 12 9 907 892

M8

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

από Ιουλ '13 να Ιουλ '14 1

10 g

0.35 oz

1,84 
Μπροστινός σιγαστήρας

Μπροστινός σιγαστήρας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.