Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

BMW 435i F32 κουπέ Ευρώπη N55

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμ.με έμβολο
1
 i  11 11 2 295 991
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!
1

39 kg

86 lb

2.375,27 
Μπεκ ψεκασμού λαδιού
2
 i  11 42 7 598 003
6

10 g

0.35 oz

19,30 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  11 11 7 589 711

M10X100

14

60 g

0.1 lb

2,54 
Σετ αλουμινέν.κοχλίες στροφαλοθάλαμος
4
 i  11 11 0 392 552
1

290 g

0.6 lb

23,41 
Μπεκ ψεκασμού
5
 i  11 11 7 506 546
2
3,84 
Κοχλίας φραγής με στεγανοποιητ. δακτύλιο
8
 i  11 11 7 533 423

M16X1.5-AL

1

10 g

0.35 oz

2,92 
Κοχλίας φραγής με στεγανοποιητ. δακτύλιο
9
 i  11 11 7 533 422

M22X1.5-AL

1

10 g

0.35 oz

3,24 
Χιτώνιο προσαρμογής
10
 i  11 11 7 524 470

D=14,5MM

2
1,49 
Χιτώνιο προσαρμογής
11
 i  11 12 1 726 245

D=11,1MM

2
0,57 
Χιτώνιο προσαρμογής
12
 i  11 12 1 726 238

D=10,5MM

2
0,53 
Χιτώνιο προσαρμογής
14
 i  11 12 1 726 241

D=12,5MM

2
0,65 
Τάπα
15
 i  11 11 7 501 725

D=13,0MM

2
2,51 
Πώμα στεγανοποίησης
16
 i  11 11 7 536 143
1
1,41 
Σετ αλουμιν.κοχλίες στροφαλοθάλαμ.πλήρης
17
 i  11 11 0 426 591
1

810 g

1.8 lb

68,15 
Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

← Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Ελαιολεκάνη

Ελαιολεκάνη →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.