Κάθισμα μπροστά ηλεκτρικά και μοτέρ

BMW 435i F32 κουπέ Ευρώπη N55

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S459A Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μοτέρ, κατά μήκος ρύθμιση καθίσματος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Κατάλληλο μόνο για πλευρά οδηγού 

1
 i  52 10 7 325 534
• L
1
157,94 
Μοτέρ ρύθμισης ύψους καθίσματος αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Κατάλληλο μόνο για πλευρά οδηγού 

2
 i  52 10 7 325 523
• L
1

330 g

0.7 lb

157,94 
Μοτέρ ρύθμισης ύψους καθίσματος δεξιά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Κατάλληλο μόνο για πλευρά συνοδηγού 

 

2
 i  52 10 7 328 697
• L
1
157,94 
Μοτέρ, ρύθμιση κλίσης
3
 i  52 10 7 325 531

P1-10609-01

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Κατάλληλο μόνο για πλευρά οδηγού 

1

371 g

0.8 lb

157,94 
3
 i  52 10 7 325 524

P1-10008-01

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Κατάλληλο μόνο για πλευρά συνοδηγού 

 

1

371 g

0.8 lb

157,94 
Μοτέρ, ρύθμιση πλάτης
4
 i  52 10 7 325 533

P1-17124-01

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Κατάλληλο μόνο για πλευρά οδηγού 

1

330 g

0.7 lb

131,62 
4
 i  52 10 7 325 532

P1-17125-01

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Κατάλληλο μόνο για πλευρά συνοδηγού 

 

1

327 g

0.7 lb

131,62 
Κάθισμα μπροστά πλαίσιο πλάτης

← Κάθισμα μπροστά πλαίσιο πλάτης

Κάθισμα μπροστά υποστήριξη οσφυϊκ. χώρας

Κάθισμα μπροστά υποστήριξη οσφυϊκ. χώρας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.