Κάθισμα μπροστά-απασφάλισ.πλάτης καθίσμ.

BMW 435i F32 κουπέ Ευρώπη N55

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
AT Ανθρακί
DF Veneto-beige
DH Oyster/oyster
L1 Anthrazit / Akzent grau
L2 Anthrazit / Akzent rot
L3 Schwarz / Akzent rot
L4 Everest-grau/Akzent schwarz
L5 Korall-rot/Akzent schwarz
L8 Schwarz / Akzent oyster dunkel
L9 Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο
LX Sattel-braun Exklusivnaht
LY Veneto-beige Exklusivnaht
LZ Μαύρο, αποκλειστική ραφή
OM Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο
OP Oyster/schwarz
SM Μαύρο 2
SW Μαύρο
S459A Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα απασφάλισης δεξιά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Veneto-beige DF ναί

Ή 

Veneto-beige Exklusivnaht LY ναί

1
 i  52 10 7 370 656

VENETOBEIGE

1

210 g

0.5 lb

65,82 
Μονάδα απασφάλισης αριστερά
1
 i  52 10 7 370 661

VENETOBEIGE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Veneto-beige DF ναί

Ή 

Veneto-beige Exklusivnaht LY ναί

1

210 g

0.5 lb

65,82 
1
 i  52 10 7 315 575

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Oyster/oyster DH ναί

Ή 

Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο L9 ναί

Ή 

Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο OM ναί

Ή 

Oyster/schwarz OP ναί

1

120 g

0.3 lb

65,82 
Μονάδα απασφάλισης δεξιά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Oyster/oyster DH ναί

Ή 

Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο L9 ναί

Ή 

Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο OM ναί

Ή 

Oyster/schwarz OP ναί

1
 i  52 10 7 315 576

OYSTER

1

120 g

0.3 lb

0,00 
Μονάδα απασφάλισης αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ανθρακί AT ναί

Ή 

Anthrazit / Akzent grau L1 ναί

Ή 

Anthrazit / Akzent rot L2 ναί

Ή 

Schwarz / Akzent rot L3 ναί

Ή 

Everest-grau/Akzent schwarz L4 ναί

Ή 

Korall-rot/Akzent schwarz L5 ναί

Ή 

Schwarz / Akzent oyster dunkel L8 ναί

Ή 

Sattel-braun Exklusivnaht LX ναί

Ή 

Μαύρο, αποκλειστική ραφή LZ ναί

Ή 

Μαύρο 2 SM ναί

Ή 

Μαύρο SW ναί

1
 i  52 10 7 315 573

SCHWARZ

1

210 g

0.5 lb

65,82 
Μονάδα απασφάλισης δεξιά
1
 i  52 10 7 315 574

SCHWARZ

1

210 g

0.5 lb

65,82 
Διακοσμ.κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Veneto-beige DF ναί

Ή 

Veneto-beige Exklusivnaht LY ναί

2
 i  52 10 7 363 747

VENETOBEIGE

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ. κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. δεξιά
2
 i  52 10 7 363 748

VENETOBEIGE

1

50 g

0.1 lb

0,00 
Διακοσμ.κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Oyster/oyster DH ναί

Ή 

Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο L9 ναί

Ή 

Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο OM ναί

Ή 

Oyster/schwarz OP ναί

2
 i  52 10 7 315 583

OYSTER

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ. κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. δεξιά
2
 i  52 10 7 315 584

OYSTER

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ.κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ανθρακί AT ναί

Ή 

Anthrazit / Akzent grau L1 ναί

Ή 

Anthrazit / Akzent rot L2 ναί

Ή 

Schwarz / Akzent rot L3 ναί

Ή 

Everest-grau/Akzent schwarz L4 ναί

Ή 

Korall-rot/Akzent schwarz L5 ναί

Ή 

Schwarz / Akzent oyster dunkel L8 ναί

Ή 

Sattel-braun Exklusivnaht LX ναί

Ή 

Μαύρο, αποκλειστική ραφή LZ ναί

Ή 

Μαύρο 2 SM ναί

Ή 

Μαύρο SW ναί

2
 i  52 10 7 315 581

SCHWARZ

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ. κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. δεξιά
2
 i  52 10 7 315 582

SCHWARZ

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ.κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Και 

Veneto-beige DF ναί

Ή 

Veneto-beige Exklusivnaht LY ναί

3
 i  52 10 7 363 749

VENETOBEIGE

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ. κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. δεξιά
3
 i  52 10 7 363 750

VENETOBEIGE

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ.κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Και 

Oyster/oyster DH ναί

Ή 

Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο L9 ναί

Ή 

Oyster/διακόσμ. oyster σκούρο OM ναί

Ή 

Oyster/schwarz OP ναί

3
 i  52 10 7 315 593

OYSTER

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ. κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. δεξιά
3
 i  52 10 7 315 594

OYSTER

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ.κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

Και 

Ανθρακί AT ναί

Ή 

Anthrazit / Akzent grau L1 ναί

Ή 

Anthrazit / Akzent rot L2 ναί

Ή 

Schwarz / Akzent rot L3 ναί

Ή 

Everest-grau/Akzent schwarz L4 ναί

Ή 

Korall-rot/Akzent schwarz L5 ναί

Ή 

Schwarz / Akzent oyster dunkel L8 ναί

Ή 

Sattel-braun Exklusivnaht LX ναί

Ή 

Μαύρο, αποκλειστική ραφή LZ ναί

Ή 

Μαύρο 2 SM ναί

Ή 

Μαύρο SW ναί

3
 i  52 10 7 315 591

SCHWARZ

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Διακοσμ. κάλυμμα μηχαν. απασφάλ. δεξιά
3
 i  52 10 7 315 592

SCHWARZ

1

50 g

0.1 lb

36,06 
Clip, bowden cable, left
4
 i  52 10 6 982 921
1

10 g

0.35 oz

7,24 
Κλιπ ντίζας Μπόουντεν δεξιά
4
 i  52 10 6 982 922
1

10 g

0.35 oz

7,03 
Κλιπ μέση
5
 i  52 10 7 288 349
1
2,19 
Κάθισμα μπροστά διακοσμ.καλύμματα πλάτης

← Κάθισμα μπροστά διακοσμ.καλύμματα πλάτης

Κάθισμα μπροστά πλαίσιο καθίσματος

Κάθισμα μπροστά πλαίσιο καθίσματος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.