Αντλία υψηλής πίεσης

BMW 435dX F32 κουπέ Ευρώπη N57Z

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση αντλία υψηλής πίεσης
1
 i  13 51 8 577 657

CP4.2

1

3.6 kg

8 lb

789,91 
Βαλβίδα ρύθμισης ποσότητας
2
 i  13 51 7 797 875
1

230 g

0.5 lb

130,68 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
3
 i  13 51 7 801 986

M5X18

2

60 g

0.1 lb

2,18 
Δακτύλιος-Ο
4
 i  13 51 7 804 377
1
3,66 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
5
 i  07 11 9 906 149

M8X33-U1

6

20 g

0.71 oz

0,55 
Υποστήριγμα
6
 i  13 51 7 810 698
1

230 g

0.5 lb

20,65 
Αλυσοτροχός
7
 i  13 52 7 800 025
1

490 g

1.1 lb

35,00 
Κοχλίας ASA
8
 i  13 52 7 800 395

M12X1

1

50 g

0.1 lb

1,82 
Σύστ.αισθητ.φίλτρ.σωματ.πετρελ./πρ.εξαρ.

← Σύστ.αισθητ.φίλτρ.σωματ.πετρελ./πρ.εξαρ.

Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης

Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.