Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης

BMW 328iX F31N Touring ΗΠΑ N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας παροχής καυσίμου
1
 i  16 12 7 318 355
1

90 g

0.2 lb

42,76 
Σωλήνας αέρα καθαρισμού
2
 i  16 12 7 244 739
1

190 g

0.4 lb

51,96 
Λαμαριν. προστατευτικό σωλήνων καυσίμου
3
 i  16 12 7 244 171
1

510 g

1.1 lb

26,45 
Πλαστικό περικόχλιο
4
 i  07 14 7 336 362
3
0,92 
Κλιπ αγωγού διπλό
5
 i  16 12 7 277 360
1
1,54 
Κλιπ αγωγών τετραπλό
6
 i  16 12 7 258 742
4

10 g

0.35 oz

1,49 
Κλιπ αγωγού διπλό
7
 i  16 12 7 258 752

D8,12

2
1,39 
Κλιπ αγωγού
10
 i  16 12 6 766 397

D14

1
1,23 
Κλιπ αγωγού απλό
10
 i  16 12 7 278 367

D12-14

1
1,28 
Φίλτρο ενεργού άνθρακα/εξαερισμ. καυσίμ.

← Φίλτρο ενεργού άνθρακα/εξαερισμ. καυσίμ.

Φίλτρο καυσίμ./αντλία/αισθητ.στάθμ.πλήρ.

Φίλτρο καυσίμ./αντλία/αισθητ.στάθμ.πλήρ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.