Καλώδιο προϊόν με το μέτρο

BMW 328i F30 φορείο Βραζιλία N20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Καλώδιο προϊόν με το μέτρο
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Cable red-black
1
 i  61 12 1 391 684

0,5 MM²

X

6 g

0.21 oz

1,00 
Cable red-yellow
1
 i  61 12 6 902 614

0,5 MM²

X

7 g

0.25 oz

1,00 
Cable grey-green
1
 i  61 12 6 908 725

0,5 MM?

X

6 g

0.21 oz

0,48 
Cable brown
1
 i  61 12 6 908 726

0,5 MM²

X

8 g

0.28 oz

1,00 
Cable black
1
 i  61 12 1 391 708

1,5 MM²

X

18 g

0.63 oz

3,35 
Cable grey-yellow
1
 i  61 12 6 902 600

0,5 MM²

X

6 g

0.21 oz

0,11 
Cable blue-yellow
1
 i  61 12 6 908 722

0,75MM²

X

11 g

0.39 oz

1,06 
Cable black-yellow
1
 i  61 12 6 908 723

0,75MM?

X

12 g

0.42 oz

0,54 
Cable brown
1
 i  61 13 1 391 671

0,75MM²

X

9 g

0.32 oz

0,99 
Cable red-blue
1
 i  61 12 6 902 615

0,75MM²

X

11 g

0.39 oz

1,01 
Cable black-violet
1
 i  61 13 1 391 709

0,75MM?

X

6 g

0.21 oz

0,54 
Cable red-blue
1
 i  61 12 1 391 694

1,00 MM?

X

15 g

0.53 oz

3,14 
Cable yellow-white
1
 i  61 12 1 391 707

1,00 MM?

X

6 g

0.21 oz

0,63 
Cable blue-yellow
1
 i  61 12 1 391 693

1,00 MM?

X

12 g

0.42 oz

0,63 
Cable black-red
1
 i  61 12 1 391 697

1,5 MM?

X

18 g

0.63 oz

4,45 
Cable brown
1
 i  61 12 1 391 696

1,5 MM?

X

18 g

0.63 oz

3,89 
Cable black
1
 i  61 12 1 391 708

1,5 MM²

X

18 g

0.63 oz

3,35 
Cable black-yellow
1
 i  61 12 1 391 698

1,5 MM?

X

18 g

0.63 oz

0,75 
Cable black-red
1
 i  61 12 1 391 699

2,5 MM²

X

30 g

1.06 oz

1,21 
Cable black-yellow
1
 i  61 12 1 391 703

2,5 MM²

X

30 g

1.06 oz

0,99 
Cable black
1
 i  61 12 1 391 673

2,5 MM?

X

30 g

1.06 oz

3,30 
Cable brown
1
 i  61 12 1 391 672

2,5 MM²

X

28 g

0.99 oz

3,89 
1
 i  61 12 6 940 177

4,0 MM?

X

18 g

0.63 oz

0,75 
Cable red-white
1
 i  61 12 6 940 164

4,0 MM²

X

18 g

0.63 oz

1,58 
Cable black
1
 i  61 12 6 933 612

6,0 MM²

X

29 g

1.02 oz

3,43 
Διάφορα καλώδια επισκευής

← Διάφορα καλώδια επισκευής

Διάφορα σετ πρόσθετων καλωδίων

Διάφορα σετ πρόσθετων καλωδίων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.