Κυλινδροκεφαλή/ενδιάμεσο κέλυφος

BMW X3 18d F25 SAV Ευρώπη N47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κέλυφος κιβωτίου χρονισμού
1
 i  11 31 7 797 511
1

1.3 kg

2.9 lb

148,99 
Κοχλίας ASA
2
 i  11 14 7 797 493

M6X31

20

10 g

0.35 oz

0,54 
Κοχλίας ASA
3
 i  11 31 7 797 515

M7X35

14

10 g

0.35 oz

0,61 
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ
4
 i  11 31 7 801 703
4
3,19 
Κυλινδροκεφαλή-πρόσθετα εξαρτήματα

← Κυλινδροκεφαλή-πρόσθετα εξαρτήματα

Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής

Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.