Μηχανισμός ελέγχου συμπλέκτη

BMW 120i F20N 5-doors Μαλαισία N13

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S205A) = όχι

Και
Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S2TBA) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρική αντλία συμπλέκτη
1
 i  21 52 6 773 670
να Μαρ '16 1

120 g

0.3 lb

125,08 
1
 i  21 52 6 879 477
από Μαρ '16 1

120 g

0.3 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
2
 i  07 11 9 902 976

M6X45 8.8 ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,70 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  07 12 9 905 817

M6-8-ZNNIV SI

1
1,21 
Πείρος κεντρικής αντλίας
4
 i  35 31 6 854 283
1
2,55 
Σετ επισκευής σύνδεσμος συμπλέκτη
5
 i  21 52 1 165 451
1
6,00 
Ροδέλα
6
 i  21 52 6 771 100
1

10 g

0.35 oz

2,11 
Εύκαμπτος σωλήνας
7
 i  35 00 6 857 512

7.5X13.5

X

110 g

0.2 lb

18,59 
Άκαμπτος σωλήνας με εύκαμπτ.σωλήν.πίεσης
10
 i  21 52 6 864 484
1

170 g

0.4 lb

28,25 
Βοηθητική αντλία συμπλέκτη
11
 i  21 52 6 852 738

D=22,20MM

1

200 g

0.4 lb

71,35 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
12
 i  07 11 9 907 207

M8X25 8.8 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,79 
Ροδέλα
13
 i  21 52 1 163 894
1

10 g

0.35 oz

2,27 
Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
14
 i  61 31 9 231 129
1
29,78 
Συμπλέκτης

← Συμπλέκτης

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.