Εναλλάκ.θερμότ./σωλ.ψυγείου λαδ.κιβ.ταχ.

BMW 650iX F12 Cabrio ΗΠΑ N63

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εναλλάκτης θερμότητας
1
 i  17 21 7 638 580
1

1.1 kg

2.4 lb

190,77 
Περικόχλιο με κλιπ
2
 i  11 42 7 789 289

M6-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

1,43 
Κοχλίας σπειροτόμος
3
 i  17 11 7 536 971

D6X20 ZNS3

1
0,46 
Σωλήνας ψυγείου λαδιού παροχή
4
 i  17 22 7 592 400
1

70 g

0.2 lb

47,05 
Δακτύλιος-Ο
5
 i  17 22 7 800 958

13,65X2,62

3
3,23 
Κοχλίας Isa
6
 i  07 12 9 901 130

M6X20-8.8-ZNNIV

1

10 g

0.35 oz

0,55 
Στήριγμα καλωδίου
7
 i  12 52 7 575 154

D=15MM

1

10 g

0.35 oz

3,65 
Κοχλίας Torx
8
 i  51 25 7 066 562

ISA M6X16

1
1,82 
Σωλήνας ψυγείου λαδιού παροχή
9
 i  17 22 7 605 011
1

350 g

0.8 lb

73,74 
Κοχλίας συγκράτησης
10
 i  17 22 7 555 715

M8X28-Z3

1

10 g

0.35 oz

0,82 
Σωλήνας ψυγείου λαδιού επιστροφή
11
 i  17 22 7 605 012
1

390 g

0.9 lb

73,74 
Χιτώνιο αποστάτης
14
 i  17 22 7 579 121
1

10 g

0.35 oz

3,04 
Κλιπ αγωγού
15
 i  17 22 7 575 461
2

10 g

0.35 oz

1,38 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
16
 i  07 11 9 903 994

M6X30-U2-ZNS3

4

10 g

0.35 oz

0,39 
Κοχλίας Torx σπειροτόμος
19
 i  31 14 6 786 689

M6X13-ZNNIVSI

2

10 g

0.35 oz

1,72 
Πώμα στεγανοποίησης
20
 i  11 53 1 436 850
1

10 g

0.35 oz

3,85 
Στήριγμα σωλήνα ψυγείου λαδιού
21
 i  17 22 7 614 695
1

70 g

0.2 lb

19,89 
Στήριγμα σωλήνα ψυγείου λαδιού
22
 i  17 22 7 614 697
1

40 g

1.41 oz

17,23 
Στήριγμα σωλήνα ψυγείου λαδιού
23
 i  17 22 7 594 466
1

80 g

0.2 lb

19,89 
Στήριγμα σωλήνα ψυγείου λαδιού
24
 i  17 22 7 576 021
1

30 g

1.06 oz

17,23 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
25
 i  07 11 9 905 949

M6-8-ZNNIV SI

1
0,36 
Στήριγμα σωλήνα ψυγείου λαδιού
26
 i  17 22 7 614 698
1

10 g

0.35 oz

11,90 
Εξαγωνικό περικόχλιο
27
 i  07 12 9 902 975

AM5-8-ZNS3

2
0,53 
Εξαρτήμ.στερέωσης ψυγείου ψυκτικ.υγρού

← Εξαρτήμ.στερέωσης ψυγείου ψυκτικ.υγρού

Δοχείο διαστολής

Δοχείο διαστολής →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.