Δοχείο διαστολής

BMW 650iX F12 Cabrio ΗΠΑ N63

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δοχείο διαστολής
1
 i  17 13 7 601 948
1

1.3 kg

2.9 lb

75,45 
Διακόπτης στάθμης ψυκτικού υγρού
2
 i  17 13 7 553 919
1

10 g

0.35 oz

11,50 
Τάπα ψυγείου
3
 i  17 13 7 516 004

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '13 1

90 g

0.2 lb

13,77 
3
 i  17 11 7 639 021
1

90 g

0.2 lb

14,11 
Στήριγμα δοχείου διαστολής
4
 i  17 13 7 576 092
1

80 g

0.2 lb

13,98 
Κοχλίας ASA
5
 i  07 12 9 905 030

M6X12

2
0,39 
Λαστιχένια βάση
6
 i  34 51 1 162 818
1

10 g

0.35 oz

2,39 
Χιτώνιο αποστάτης
7
 i  07 14 6 977 328

ZNS3

1

10 g

0.35 oz

1,23 
Κοχλίας με ροδέλα
9
 i  17 13 7 605 902
1

20 g

0.71 oz

1,68 
Κάλυμμα
11
 i  17 13 7 803 015
1

10 g

0.35 oz

5,43 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
12
 i  61 13 8 365 340
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
να Σεπ '14 2 POL.
ποσότητα: 2
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
να Σεπ '14 2 POL.
ποσότητα: 2

2 POL.

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '14 1
2,07 
Σετ επισκευής περιβλήματος υποδοχής
12
 i  61 13 2 359 999
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
2 POL.
ποσότητα: 2
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
2 POL.
ποσότητα: 2

2 POL.

1
10,92 
Εναλλάκ.θερμότ./σωλ.ψυγείου λαδ.κιβ.ταχ.

← Εναλλάκ.θερμότ./σωλ.ψυγείου λαδ.κιβ.ταχ.

Πρόσθετο ψυγείο θόλος τροχού

Πρόσθετο ψυγείο θόλος τροχού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.