Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

BMW 650iX F12 Cabrio ΗΠΑ N63

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
1
 i  17 12 7 595 252
1

900 g

2 lb

92,78 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
3
 i  07 14 9 166 130
1

10 g

0.35 oz

2,53 
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
4
 i  17 12 7 575 427
1

380 g

0.8 lb

45,40 
Ελασματοειδής σφιγκτήρας
5
 i  64 21 9 174 339

D=19MM

1

10 g

0.35 oz

2,35 
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
6
 i  13 62 1 433 077
1

20 g

0.71 oz

24,71 
Σωλήνας εξαερισμού
7
 i  17 12 7 576 363
1

120 g

0.3 lb

31,58 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
8
 i  07 12 9 952 104

L12-15

2

10 g

0.35 oz

1,04 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
9
 i  34 32 1 156 893

13,2-15,7

1
0,66 
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
10
 i  17 12 7 592 645
1

60 g

0.1 lb

27,65 
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
11
 i  17 12 7 592 651
1

100 g

0.2 lb

27,65 
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
13
 i  17 12 7 592 646
1

230 g

0.5 lb

39,48 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
16
 i  64 21 9 174 341

D=30MM

1

13 g

0.46 oz

4,97 
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
17
 i  17 12 7 575 453
1

210 g

0.5 lb

39,48 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
18
 i  64 11 2 755 596

D=29MM

1

10 g

0.35 oz

1,92 
Στήριγμα σωλήνα επιστροφής
19
 i  17 21 7 576 019
1

20 g

0.71 oz

5,95 
Σφιγκτήρας
20
 i  11 53 1 726 298
1
1,47 
Κοχλίας σπειροτόμος
21
 i  17 11 7 536 971

D6X20 ZNS3

1
0,46 
Περίβλημα υποδοχής
22
 i  12 52 1 427 615
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA
12 52 1 427 608
2 POL.
ποσότητα: 2

2 POL.

1

10 g

0.35 oz

1,07 
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
23
 i  17 12 7 582 894
1

460 g

1 lb

53,30 
Κλιπ
24
 i  17 12 7 613 139
από Αυγ '11 1

40 g

1.41 oz

3,64 
Κλιπ
26
 i  17 12 7 613 140
από Αυγ '11 1

50 g

0.1 lb

3,78 
Εύκ.σωλήνες συστ.ψύξης, αέρας υπερπλήρ.

← Εύκ.σωλήνες συστ.ψύξης, αέρας υπερπλήρ.

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.