Επιλογέας ταχυτήτων

BMW 525dX F11N Touring Ευρώπη N47S1

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TBA Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TEA Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle
S4U1A Ceramic application, control elements

συμπλήρωμα

Προσοχη! Σε περίπτωση επιφανειακών ζημιών της Λωρίδας κάλυψης της λαβής, πρέπει να Χρησιμοποιηθεί το σετ επισκευής λωρίδων Κάλυψης (θέση 7 ή 8).
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Επιλογέας ταχυτήτων
1
 i  61 31 9 296 904
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A όχι

1

610 g

1.3 lb

525,21 
1
 i  61 31 9 296 904
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA όχι

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A όχι

1

610 g

1.3 lb

525,21 
1
 i  61 31 9 296 904
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A όχι

1

610 g

1.3 lb

525,21 
1
 i  61 31 9 296 908
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A ναί

1

660 g

1.5 lb

525,21 
1
 i  61 31 9 296 908
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA όχι

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A ναί

1

660 g

1.5 lb

525,21 
1
 i  61 31 9 296 908
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A ναί

1

660 g

1.5 lb

525,21 
Επιλογέας ταχυτήτων
2
 i  61 31 9 296 910
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A ναί

1

610 g

1.3 lb

525,21 
2
 i  61 31 9 296 906
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A όχι

1

600 g

1.3 lb

525,21 
Διακοσμητικό κάλυμμα επιλογέα ταχυτήτων
4
 i  61 31 9 189 064
1

60 g

0.1 lb

25,21 
Βίδα οβάλ κεφαλής αυτασφαλιζόμενη
5
 i  07 14 7 118 984

M5X25 ZNFE SW

4
0,45 
Βίδα οβάλ κεφαλής
6
 i  07 14 9 252 655

4X13

4
0,31 
Σετ επισκ.διακοσμ.καλύμ.διακ.επιλ.ταχυτ.
7
 i  61 31 9 259 007
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A όχι

1

23 g

0.81 oz

50,88 
7
 i  61 31 9 259 007
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA όχι

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A όχι

1

23 g

0.81 oz

50,88 
7
 i  61 31 9 259 007
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A όχι

1

23 g

0.81 oz

50,88 
7
 i  61 31 9 259 009
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A ναί

1

67 g

0.1 lb

178,60 
7
 i  61 31 9 259 009
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA όχι

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A ναί

1

67 g

0.1 lb

178,60 
7
 i  61 31 9 259 009
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA όχι

Και 

Αυτόμ.κιβώτ.ταχυτήτων με πλήκτρα paddle S2TEA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A ναί

1

67 g

0.1 lb

178,60 
Σετ επισκ.διακοσμ.καλύμ.διακ.επιλ.ταχυτ.
8
 i  61 31 9 252 141
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A ναί

1

10 g

0.35 oz

255,69 
8
 i  61 31 9 252 139
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Και 

Ceramic application, control elements S4U1A όχι

1

10 g

0.35 oz

61,91 

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.