Αντλία καυσίμου/αισθητήρ.στάθμης πλήρωσ.

BMW 520i F10N φορείο Ινδία N20

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δακτύλιος ασφάλισης
1
 i  16 11 7 188 565
1

100 g

0.2 lb

11,43 
Δακτύλιος-Ο
2
 i  16 11 7 188 567
1

20 g

0.71 oz

12,09 
Μονάδα παροχής
3
 i  16 11 7 260 644
1

880 g

1.9 lb

280,26 
Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης
4
 i  16 11 7 297 340
1

90 g

0.2 lb

77,00 
Φίλτρο ενεργού άνθρακα/εξαερισμ. καυσίμ.

← Φίλτρο ενεργού άνθρακα/εξαερισμ. καυσίμ.

Σωλήνας καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης

Σωλήνας καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.