Σπορ τιμόνι αερόσ.πολ.λειτ./πλήκ.paddle

BMW 525d F10N φορείο Ευρώπη N47S1

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L802A Έκδοση χώρας Κορέα
S248A Θέρμανση τιμονιού
S5ADA Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορ.
S5AGA Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας
S5ARA Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης
S5ASA Driving Assistant
S5ATA Driving Assistant Plus

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Modern Line (P7S1A) = ναί

Και
Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος (S255A) = όχι

Και
Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S2TBA) = ναί

Και
Δερμάτινο τιμόνι M (S710A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σπορ τιμόνι δέρμα πλήκτρα paddle
1
 i  32 30 6 867 299

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA ναί

1
0,00 
1
 i  32 30 6 867 298

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA ναί

1
0,00 
1
 i  32 33 6 867 292

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA όχι

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA όχι

1
520,27 
1
 i  32 33 6 867 295

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA ναί

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

1
771,24 
1
 i  32 33 6 867 295

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA ναί

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA όχι

1
771,24 
1
 i  32 33 6 867 295

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA όχι

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

1
771,24 
1
 i  32 33 6 867 295

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA όχι

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA όχι

1
771,24 
1
 i  32 33 6 867 295

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA ναί

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

1
771,24 
1
 i  32 33 6 867 295

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA ναί

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA όχι

1
771,24 
1
 i  32 33 6 867 295

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA όχι

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

1
771,24 
1
 i  32 33 6 867 294

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA ναί

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

1
660,94 
1
 i  32 33 6 867 294

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA ναί

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA όχι

1
660,94 
1
 i  32 33 6 867 294

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA όχι

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

1
660,94 
1
 i  32 33 6 867 294

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA όχι

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA όχι

1
660,94 
1
 i  32 33 6 867 294

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA ναί

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

1
660,94 
1
 i  32 33 6 867 294

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA ναί

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA όχι

1
660,94 
1
 i  32 33 6 867 294

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA όχι

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

1
660,94 
1
 i  32 33 6 867 295

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Θέρμανση τιμονιού S248A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA όχι

Και 

Driving Assistant S5ASA όχι

Και 

Driving Assistant Plus S5ATA όχι

1
771,24 
Μονάδα δόνησης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορ. S5ADA ναί

Ή 

Υποβοήθ. κυκλοφοριακής συμφόρησης S5ARA ναί

Ή 

Driving Assistant S5ASA ναί

Ή 

Driving Assistant Plus S5ATA ναί

2
 i  32 33 6 787 452

ASE

1

180 g

0.4 lb

74,08 
Διακοσμητικό κάλυμμα τιμονιού
3
 i  32 33 6 787 443

OYSTER

1

60 g

0.1 lb

35,13 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  32 31 1 159 951

M12

να Απρ '14 1

50 g

0.1 lb

3,73 
4
 i  32 30 6 861 999

M12

από Απρ '14 1

40 g

1.41 oz

2,34 
Μονάδα αερόσακου πλευράς οδηγού
5
 i  32 30 6 860 818
• L

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A όχι

1

1.4 kg

3.2 lb

559,00 
5
 i  32 30 6 860 817
• L

OYSTER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A ναί

1

1.5 kg

3.3 lb

0,00 
Σπορ τιμόνι αερόσ.πολ.λειτ./πλήκ.paddle

← Σπορ τιμόνι αερόσ.πολ.λειτ./πλήκ.paddle

Σπορ τιμόνι M αερόσακος δέρμα

Σπορ τιμόνι M αερόσακος δέρμα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.