Μονάδα ελέγχου ενεργό σύστημα διεύθυνσης

BMW 525d F10N φορείο Ευρώπη N47S1

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Ενεργό σύστημα διεύθυνσης Integral (S2VHA) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα ελέγχου ενεργό σύστημα διεύθυνσης
1
 i  32 41 6 854 031
1

1.1 kg

2.5 lb

700,16 
Εξαγωνικό περικόχλιο
2
 i  07 11 9 905 544

M6-8-ZNNIV SI

4
0,35 
Μηχανισμός διεύθυνσης ηλεκτρ.

Μηχανισμός διεύθυνσης ηλεκτρ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.