Διάταξη ελέγχ.γκαζ./μονάδα πεντάλ γκαζ.

BMW 528i F10 φορείο ΗΠΑ N52N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TBA Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα πεντάλ γκαζιού αυτόμ.κιβώτ.ταχυτ.
1
 i  35 42 6 858 574

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

να Ιουν '13 1

330 g

0.7 lb

90,12 
1
 i  35 42 6 860 784
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

1

330 g

0.7 lb

96,57 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
2
 i  07 12 9 905 536

M6X16-8.8-ZNNIV

1

10 g

0.35 oz

0,50 
Κοχλίας Isa
2
 i  07 12 9 904 588
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#3) Προστατευτικό κάλυμμα κοχλία
35 42 6 796 540
M6X16-8.8-ZNS3
ποσότητα: X

M6X16-8.8-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,94 
Προστατευτικό κάλυμμα κοχλία
3
 i  35 42 6 796 540
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#2) Κοχλίας Isa
07 12 9 904 588
D=10MM
ποσότητα: X

D=10MM

1
1,36 
Ακροδέκτης καλωδίου
4
 i  07 14 7 547 239

A=3,5 - 6,0MM

1
0,38 
Περίβλημα υποδοχής
5
 i  61 13 8 383 300
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή MQS ELA
61 13 8 366 260
6 POL.
ποσότητα: 6

6 POL.

1

10 g

0.35 oz

2,44 
Συγκρότημα πεντάλ αυτόματ.κιβωτ.ταχυτήτ.

← Συγκρότημα πεντάλ αυτόματ.κιβωτ.ταχυτήτ.

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.