Γόνατο ανάρτησης μπροστά πρόσθ. εξαρτήμ.

BMW 525d F10 φορείο Ευρώπη N57

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S704A Σπορ ανάρτηση M

συμπλήρωμα

Κατά την αντικατάσταση γονάτου Ανάρτησης απαιτείται οπωσδήποτε το Παρακάτω εξάρτημα: Πρόσθετος αποσβεστήρας εμπρός Προσοχή! Προσέξτε τις οδηγίες επισκευής ----------
Για οχήματα με
Σύστημα ηλεκτρον.ελέγχου ανάρτησης (EDC) (S223A) = όχι

Και
Adaptive Drive (S2VAA) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Γόνατο ανάρτησης μπροστά αριστερά
1
 i  31 31 6 775 575
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
1

3.8 kg

8.4 lb

242,01 
Γόνατο ανάρτησης μπροστά δεξιά
1
 i  31 31 6 775 576
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#3) Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
33 30 6 760 349
ποσότητα: 1
(#9) Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
32 21 6 769 539
ποσότητα: 1
(#2) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
07 11 9 906 495
ποσότητα: 1
1

3.8 kg

8.4 lb

242,01 
Γόνατο ανάρτησης μπροστά αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ ανάρτηση M S704A ναί

1
 i  31 31 6 777 203
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
1

3.8 kg

8.4 lb

273,49 
Γόνατο ανάρτησης μπροστά δεξιά
1
 i  31 31 6 777 204
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#3) Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
33 30 6 760 349
ποσότητα: 1
(#9) Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
32 21 6 769 539
ποσότητα: 1
(#2) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
07 11 9 906 495
ποσότητα: 1
1

3.8 kg

8.4 lb

273,49 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
2
 i  07 11 9 906 495

M14X90-10.9

2

140 g

0.3 lb

3,00 
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
3
 i  33 30 6 760 349

M14X1,5-10 ZNS3

2

30 g

1.06 oz

1,78 
Στήριγμα ελατηρίου κάτω
4
 i  31 33 6 775 582
2

170 g

0.4 lb

5,57 
Στήριγμα ελατηρίου επάνω
5
 i  31 33 6 798 834
2

180 g

0.4 lb

7,10 
Πρόσθετος αποσβεστήρας εμπρός
6
 i  31 33 6 776 143
2

110 g

0.2 lb

17,03 
6
 i  31 33 6 789 374
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ ανάρτηση M S704A ναί

2

110 g

0.2 lb

17,03 
Βάση στήριξης
7
 i  31 30 6 795 083
2

490 g

1.1 lb

51,59 
Κοχλίας σπειροτόμος
8
 i  31 30 6 795 151

M8X30-10.9 ZNS3

6

20 g

0.71 oz

1,59 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
9
 i  32 21 6 769 539

M12X1.5-05 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

1,04 
Προστατευτικό κάλυμμα
10
 i  31 30 6 775 700
2

10 g

0.35 oz

2,04 
Γόνατ.ανάρτησ.μπροστά VDC/πρόσθ.εξαρτήμ.

← Γόνατ.ανάρτησ.μπροστά VDC/πρόσθ.εξαρτήμ.

Αντιστρεπτική δοκός εμπρός

Αντιστρεπτική δοκός εμπρός →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.