Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"

BMW 525d F10 φορείο Ευρώπη N57

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"
1
 i  71 24 6 795 823

MY10

να Σεπ '10 1
7,75 
1
 i  71 24 6 850 996
από Σεπ '10 1
7,75 
Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου

← Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου

Διάφορες πινακίδες υπόδειξης

Διάφορες πινακίδες υπόδειξης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.