Εξωτερικός καθρέπτης (S760A)

BMW 730Li F02N φορείο Ταϊλάνδη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 
S3BEA Καλύμματα καθρέφτη μαύρο
S3BGA Καλύμματα καθρέπτη λευκά
S430A Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση
S5AGA Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας
S5DLA Surround View
S760A Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας (S760A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Surround View S5DLA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

1
 i  51 16 7 308 439

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.1 lb

0,00 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 440

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.1 lb

0,00 
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Surround View S5DLA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

1
 i  51 16 7 308 407

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3 lb

0,00 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 408

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3 lb

0,00 
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Surround View S5DLA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

1
 i  51 16 7 308 371

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.2 kg

2.6 lb

0,00 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 372

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.2 kg

2.6 lb

0,00 
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Surround View S5DLA ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

1
 i  51 16 7 308 471

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.1 lb

670,73 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 472

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.1 lb

670,73 
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Surround View S5DLA ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

1
 i  51 16 7 308 515

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.2 lb

0,00 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 516

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.2 lb

0,00 
Προστ.κάλυμμα εξωτ.καθρέπ. ασταρ. αριστ.
2
 i  51 16 7 308 683
από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

60,07 
Προστ.κάλυμμα εξωτ.καθρέπ. ασταρ. δεξιά
2
 i  51 16 7 308 684
από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

60,07 
Προστ.κάλυμμα εξωτ.καθρέπ. ασταρ. αριστ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Καλύμματα καθρέφτη μαύρο S3BEA ναί

Ή 

Καλύμματα καθρέπτη λευκά S3BGA ναί

S3BEA = κωδικός βαφής U668 

S3BGA = κωδικός βαφής U300 

2
 i  51 16 7 308 683
από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

60,07 
Προστ.κάλυμμα εξωτ.καθρέπ. ασταρ. δεξιά
2
 i  51 16 7 308 684
από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

60,07 
Δακτύλιος συγκράτησης αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

3
 i  51 16 7 308 645

SWA/SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

130 g

0.3 lb

43,00 
Δακτύλιος συγκράτησης δεξιά
3
 i  51 16 7 308 646

SWA/SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

130 g

0.3 lb

43,00 
Δακτύλιος συγκράτησης αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

3
 i  51 16 7 308 643

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

130 g

0.3 lb

43,00 
Δακτύλιος συγκράτησης δεξιά
3
 i  51 16 7 308 644

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

130 g

0.3 lb

43,00 
Κάτω τμήμα κελύφους αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Surround View S5DLA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

4
 i  51 16 7 308 653

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

32,85 
Κάτω τμήμα κελύφους δεξιά
4
 i  51 16 7 308 654

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

32,85 
Κάτω τμήμα κελύφους αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Surround View S5DLA ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

4
 i  51 16 7 308 655

CAM/SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

32,85 
Κάτω τμήμα κελύφους δεξιά
4
 i  51 16 7 308 656

CAM/SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

32,85 
Μοτέρ εξωτερικού καθρέπτη, δίαυλος LIN
5
 i  67 13 7 191 398
να Αυγ '12 2

120 g

0.3 lb

147,88 
Μοτέρ εξωτερικού καθρέπτη Memory
5
 i  67 13 7 337 847

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Αυγ '12 2

140 g

0.3 lb

132,97 
Συνδυασμένος κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
6
 i  07 14 7 175 594

M6X16

6

10 g

0.35 oz

1,27 
Σετ καλυμμάτων ποδιού καθρέπτη
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A ναί

7
 i  51 16 7 266 083

SHADOW-LINE

από Ιουλ '12 1

60 g

0.1 lb

21,21 
Πρόσθετο φλας καθρέπτης αριστερά
8
 i  63 13 7 308 535
από Ιουλ '12 1

50 g

0.1 lb

29,40 
Πρόσθετο φλας καθρέπτης δεξιά
8
 i  63 13 7 308 536
από Ιουλ '12 1

50 g

0.1 lb

29,40 
Εξωτερικός καθρέπτης

← Εξωτερικός καθρέπτης

Κρύσταλλο καθρέπτη

Κρύσταλλο καθρέπτη →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.