Εξωτερικός καθρέπτης

BMW 740d F01N φορείο Ευρώπη N57Z

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
S3BEA Καλύμματα καθρέφτη μαύρο
S3BGA Καλύμματα καθρέπτη λευκά
S430A Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση
S5AGA Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας
S5DLA Surround View
S760A Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Surround View S5DLA ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

1
 i  51 16 7 308 495
• L
από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.1 lb

649,03 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 496
• L
από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.1 lb

649,03 
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Surround View S5DLA ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

1
 i  51 16 7 308 453
• L
από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.1 lb

621,89 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 454
• L
από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3.1 lb

621,89 
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Surround View S5DLA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

1
 i  51 16 7 308 421
• L
από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3 lb

537,73 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 422
• L
από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3 lb

537,73 
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A όχι

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Surround View S5DLA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

1
 i  51 16 7 308 357
• L
από Ιουλ '12 1

1.1 kg

2.5 lb

456,32 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 358
• L
από Ιουλ '12 1

1.1 kg

2.5 lb

456,32 
Εξωτ.καθρέπτ.χωρίς θερμ.κρύσταλλο αρισ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Surround View S5DLA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

1
 i  51 16 7 308 389
• L
από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3 lb

510,59 
Εξωτερ.καθρέπ. χωρίς θερμ.κρύσταλλο δεξ.
1
 i  51 16 7 308 390
• L
από Ιουλ '12 1

1.4 kg

3 lb

510,59 
Προστ.κάλυμμα εξωτ.καθρέπ. ασταρ. αριστ.
2
 i  51 16 7 308 683
από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

60,07 
Προστ.κάλυμμα εξωτ.καθρέπ. ασταρ. δεξιά
2
 i  51 16 7 308 684
από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

60,07 
Προστ.κάλυμμα εξωτ.καθρέπ. ασταρ. αριστ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Καλύμματα καθρέφτη μαύρο S3BEA ναί

Ή 

Καλύμματα καθρέπτη λευκά S3BGA ναί

S3BEA = κωδικός βαφής U668 

S3BGA = κωδικός βαφής U300 

2
 i  51 16 7 308 683
από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

60,07 
Προστ.κάλυμμα εξωτ.καθρέπ. ασταρ. δεξιά
2
 i  51 16 7 308 684
από Ιουλ '12 1

90 g

0.2 lb

60,07 
Δακτύλιος συγκράτησης αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

3
 i  51 16 7 308 641

SWA

από Ιουλ '12 1

120 g

0.3 lb

21,46 
Δακτύλιος συγκράτησης δεξιά
3
 i  51 16 7 308 642

SWA

από Ιουλ '12 1

120 g

0.3 lb

21,46 
Δακτύλιος συγκράτησης αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προειδοποίηση αλλαγ. λωρίδας κυκλοφορίας S5AGA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

3
 i  51 16 7 308 639
από Ιουλ '12 1

120 g

0.3 lb

21,46 
Δακτύλιος συγκράτησης δεξιά
3
 i  51 16 7 308 640
από Ιουλ '12 1

120 g

0.3 lb

21,46 
Κάτω τμήμα κελύφους αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Surround View S5DLA όχι

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

4
 i  51 16 7 308 647
από Ιουλ '12 1

80 g

0.2 lb

35,57 
Κάτω τμήμα κελύφους δεξιά
4
 i  51 16 7 308 648
από Ιουλ '12 1

80 g

0.2 lb

35,57 
Κάτω τμήμα κελύφους αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Surround View S5DLA ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

4
 i  51 16 7 308 651

CAM

από Ιουλ '12 1

80 g

0.2 lb

21,36 
Κάτω τμήμα κελύφους δεξιά
4
 i  51 16 7 308 652

CAM

από Ιουλ '12 1

80 g

0.2 lb

21,36 
Μοτέρ εξωτερικού καθρέπτη, δίαυλος LIN
5
 i  67 13 7 191 398
να Αυγ '12 2

120 g

0.3 lb

147,88 
Μοτέρ εξωτερικού καθρέπτη Memory
5
 i  67 13 7 337 847

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Αυγ '12 2

140 g

0.3 lb

132,97 
Συνδυασμένος κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
6
 i  07 14 7 175 594

M6X16

6

10 g

0.35 oz

1,27 
Σετ καλυμμάτων ποδιού καθρέπτη
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

7
 i  51 16 7 266 080
• L
από Ιουλ '12 1

50 g

0.1 lb

15,61 
Πρόσθετο φλας καθρέπτης αριστερά
8
 i  63 13 7 308 535
από Ιουλ '12 1

50 g

0.1 lb

29,40 
Πρόσθετο φλας καθρέπτης δεξιά
8
 i  63 13 7 308 536
από Ιουλ '12 1

50 g

0.1 lb

29,40 
Τζάμι πρόσθετα εξαρτήματα

← Τζάμι πρόσθετα εξαρτήματα

Εξωτερικός καθρέπτης (S760A)

Εξωτερικός καθρέπτης (S760A) →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.