Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S602A Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S6VCA Έλεγχος Combox

συμπλήρωμα

Για οχήματα με σύστημα πλοήγησης
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

1
 i  01 40 2 604 807

DE, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

1
 i  01 40 2 604 602

DE, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 2 605 581

DE, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 2 607 030

DE, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 2 609 314

DE

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

450 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 2 902 493

DE

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

450 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 2 914 662

DE

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 2 918 596

DE

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
1
 i  01 40 2 911 362

DE

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

34,85 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

2
 i  01 41 2 604 808

EN, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

2
 i  01 41 2 604 603

EN, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 40 2 605 582

EN, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 40 2 607 031

EN, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 40 2 609 315

EN

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

450 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 40 2 902 494

EN

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

450 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 40 2 914 663

EN

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 40 2 918 597

EN

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
2
 i  01 40 2 911 363

EN

από Ιουλ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

3
 i  01 42 2 604 809

FR, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

3
 i  01 42 2 604 604

FR, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 40 2 605 583

FR, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 40 2 607 032

FR, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 40 2 609 316

FR

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

450 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 40 2 902 495

FR

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

450 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 40 2 914 664

FR

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 40 2 918 598

FR

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
3
 i  01 40 2 911 364

FR

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

34,85 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

4
 i  01 43 2 604 810

ES, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

4
 i  01 43 2 604 605

ES, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
4
 i  01 40 2 605 584

ES, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
4
 i  01 40 2 607 033

ES, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
4
 i  01 40 2 609 317

ES

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

479 g

1.1 lb

0,00 
4
 i  01 40 2 902 496

ES

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

496 g

1.1 lb

34,85 
4
 i  01 40 2 914 665

ES

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

488 g

1.1 lb

0,00 
4
 i  01 40 2 918 599

ES

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

477 g

1.1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
4
 i  01 40 2 911 365

ES

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

5
 i  01 44 2 604 811

IT, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

5
 i  01 44 2 604 606

IT, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
5
 i  01 40 2 605 585

IT, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
5
 i  01 40 2 607 034

IT, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
5
 i  01 40 2 609 318

IT

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

501 g

1.1 lb

0,00 
5
 i  01 40 2 902 497

IT

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

481 g

1.1 lb

34,85 
5
 i  01 40 2 914 666

IT

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

450 g

1 lb

0,00 
5
 i  01 40 2 918 600

IT

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

465 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
5
 i  01 40 2 911 366

IT

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

6
 i  01 45 2 604 812

SV, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

6
 i  01 45 2 604 607

SV, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

0,00 
6
 i  01 40 2 605 586

SV, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
6
 i  01 40 2 607 035

SV, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
6
 i  01 40 2 609 319

SV

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

433 g

1 lb

0,00 
6
 i  01 40 2 902 498

SV

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

449 g

1 lb

0,00 
6
 i  01 40 2 914 667

SV

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

444 g

1 lb

0,00 
6
 i  01 40 2 918 601

SV

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

443 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
6
 i  01 40 2 911 367

SV

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

7
 i  01 46 2 604 813

NL, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

7
 i  01 46 2 604 608

NL, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 40 2 605 587

NL, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 40 2 607 036

NL, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 40 2 609 320

NL

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

450 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 40 2 902 499

NL

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

450 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 40 2 914 668

NL

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 40 2 918 602

NL

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
7
 i  01 40 2 911 368

NL

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

8
 i  01 47 2 604 609

AR, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
8
 i  01 40 2 605 588

AR, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
8
 i  01 40 2 607 037

AR, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
8
 i  01 40 2 609 321

AR

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

467 g

1 lb

0,00 
8
 i  01 40 2 902 500

AR

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

471 g

1 lb

0,00 
8
 i  01 40 2 914 669

AR

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

469 g

1 lb

0,00 
8
 i  01 40 2 918 603

AR

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

461 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
8
 i  01 40 2 911 369

AR

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

9
 i  01 48 2 604 814

DA, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

9
 i  01 48 2 604 610

DA, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
9
 i  01 40 2 605 589

DA, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
9
 i  01 40 2 607 038

DA, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
9
 i  01 40 2 609 322

DA

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

442 g

1 lb

0,00 
9
 i  01 40 2 902 502

DA

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

461 g

1 lb

0,00 
9
 i  01 40 2 914 670

DA

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

450 g

1 lb

0,00 
9
 i  01 40 2 918 604

DA

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

449 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
9
 i  01 40 2 911 370

DA

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

10
 i  01 49 2 604 815

PT, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

10
 i  01 49 2 604 611

PT, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

34,85 
10
 i  01 40 2 605 590

PT, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
10
 i  01 40 2 607 039

PT, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
10
 i  01 40 2 609 323

PT

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

475 g

1 lb

0,00 
10
 i  01 40 2 902 503

PT

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

491 g

1.1 lb

34,85 
10
 i  01 40 2 914 671

PT

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

488 g

1.1 lb

0,00 
10
 i  01 40 2 918 605

PT

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

480 g

1.1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
10
 i  01 40 2 911 371

PT

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

13
 i  01 49 2 604 816

EL, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

13
 i  01 49 2 604 613

EL, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

0,00 
13
 i  01 40 2 605 592

EL, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
13
 i  01 40 2 607 041

EL, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
13
 i  01 40 2 609 325

EL

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

479 g

1.1 lb

0,00 
13
 i  01 40 2 902 525

EL

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

517 g

1.1 lb

0,00 
13
 i  01 40 2 914 673

EL

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

507 g

1.1 lb

0,00 
13
 i  01 40 2 918 607

EL

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

491 g

1.1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
13
 i  01 40 2 911 373

EL

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

14
 i  01 49 2 604 612

ZH, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 40 2 605 591

ZH, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 40 2 607 040

ZH, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 40 2 609 324

ZH

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

450 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 40 2 902 524

ZH

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

453 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 40 2 914 672

ZH

από Ιουλ '12 να Νοε '12 1

449 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 40 2 917 314

ZH

από Νοε '12 να Μαρ '13 1

453 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 40 2 918 606

ZH

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

446 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
14
 i  01 40 2 911 372

ZH

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

15
 i  01 49 2 604 614

KO, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

0,00 
15
 i  01 40 2 605 593

KO, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
15
 i  01 40 2 607 042

KO, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
15
 i  01 40 2 609 326

KO

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

456 g

1 lb

0,00 
15
 i  01 40 2 902 526

KO

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

446 g

1 lb

0,00 
15
 i  01 40 2 914 674

KO

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

444 g

1 lb

0,00 
15
 i  01 40 2 918 608

KO

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

431 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
15
 i  01 40 2 911 374

KO

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

16
 i  01 49 2 604 817

RO, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

16
 i  01 49 2 604 616

RO, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

0,00 
16
 i  01 40 2 605 595

RO, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
16
 i  01 40 2 607 044

RO, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
16
 i  01 40 2 609 328

RO

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

461 g

1 lb

0,00 
16
 i  01 40 2 902 528

RO

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

477 g

1.1 lb

34,85 
16
 i  01 40 2 914 676

RO

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

450 g

1 lb

34,85 
16
 i  01 40 2 918 610

RO

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
16
 i  01 40 2 911 376

RO

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

17
 i  01 49 2 604 615

RU, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

0,00 
17
 i  01 40 2 605 594

RU, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
17
 i  01 40 2 607 043

RU, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
17
 i  01 40 2 609 327

RU

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

499 g

1.1 lb

34,85 
17
 i  01 40 2 902 527

RU

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

502 g

1.1 lb

0,00 
17
 i  01 40 2 914 675

RU

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

504 g

1.1 lb

0,00 
17
 i  01 40 2 918 609

RU

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

491 g

1.1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
17
 i  01 40 2 911 375

RU

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

18
 i  01 40 2 918 611

JA

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

399 g

0.9 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
18
 i  01 40 2 911 377

JA

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

19
 i  01 49 2 604 818

SK, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

19
 i  01 49 2 604 617

SK, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

0,00 
19
 i  01 40 2 605 596

SK, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
19
 i  01 40 2 607 045

SK, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
19
 i  01 40 2 609 329

SK

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

462 g

1 lb

0,00 
19
 i  01 40 2 902 529

SK

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

476 g

1 lb

0,00 
19
 i  01 40 2 914 677

SK

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

473 g

1 lb

0,00 
19
 i  01 40 2 918 612

SK

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

467 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
19
 i  01 40 2 911 378

SK

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Συμπληρ. εγχειρίδ. οδηγ. χρήσης E92, E93
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος Combox S6VCA ναί

20
 i  01 49 2 604 819

CS, SA6VC

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

20
 i  01 49 2 604 618

CS, MJ 2010

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1

470 g

1 lb

0,00 
20
 i  01 40 2 605 597

CS, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
20
 i  01 40 2 607 046

CS, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

0,00 
20
 i  01 40 2 609 330

CS

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

454 g

1 lb

0,00 
20
 i  01 40 2 902 530

CS

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

471 g

1 lb

0,00 
20
 i  01 40 2 914 678

CS

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

464 g

1 lb

0,00 
20
 i  01 40 2 918 613

CS

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

463 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
20
 i  01 40 2 911 379

CS

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

21
 i  01 40 2 605 598

PL, MJ 2011

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
21
 i  01 40 2 607 047

PL, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
21
 i  01 40 2 609 331

PL

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

467 g

1 lb

0,00 
21
 i  01 40 2 902 531

PL

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

494 g

1.1 lb

34,85 
21
 i  01 40 2 914 679

PL

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

493 g

1.1 lb

34,85 
21
 i  01 40 2 918 614

PL

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

474 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
21
 i  01 40 2 911 380

PL

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E92, E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

22
 i  01 40 2 607 048

HU, MJ 2011

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

470 g

1 lb

34,85 
22
 i  01 40 2 609 332

HU

από Σεπ '11 να Μαρ '12 1

465 g

1 lb

0,00 
22
 i  01 40 2 902 532

HU

από Μαρ '12 να Ιουλ '12 1

490 g

1.1 lb

0,00 
22
 i  01 40 2 914 680

HU

από Ιουλ '12 να Μαρ '13 1

486 g

1.1 lb

0,00 
22
 i  01 40 2 918 615

HU

από Μαρ '13 να Ιουλ '13 1

473 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
22
 i  01 40 2 911 381

HU

από Ιουλ '13 1

320 g

0.7 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E93 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

23
 i  01 40 2 911 382

SL

από Ιουλ '13 1

459 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδ.ιδιοκτήτη E92, E93 χωρίς iDrive

← Εγχειρίδ.ιδιοκτήτη E92, E93 χωρίς iDrive

Συμπληρωμ. φυλλάδιο κείμενα άδειας BMW

Συμπληρωμ. φυλλάδιο κείμενα άδειας BMW →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.