Ηλεκτρικός μηχανισμός διεύθυνσης (EPS)

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
S217A Ενεργό σύστημα διεύθυνσης
S823A Έκδοση θερμής χώρας

συμπλήρωμα

Προσοχή! Οι κωδικοί απελευθέρωσης επισκευής Ζητούνται αυτόματα κατά τη διαδικασία Προγραμματισμού. Εναλλακτικά οι κωδικοί Απελευθέρωσης μπορούν επίσης να Ζητηθούν απευθείας στην πύλη ASAP, στο 'Sweeping Technologies', στο μενού 'Ερώτηση FSC επισκευής'.


Προσοχη! Οι βίδες και τα παξιμάδια πρέπει να Αντικαθίστανται.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάστ. μηχανισμ. διεύθυνσης ηλεκτρ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

1
 i  32 10 6 793 458
+Πληροφορίες
Περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου EPS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '10 να Νοε '14 1

15 kg

33.1 lb

1.300,32 
1
 i  32 10 6 872 479
+Πληροφορίες
Περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου EPS
1
1.332,83 
Κοχλίας ASA
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

2
 i  32 10 6 773 068

M10X70-10.9

από Σεπ '10 2

50 g

0.1 lb

2,68 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

3
 i  31 35 6 757 707

M10 ZNS3

από Σεπ '10 να Μαϊ '11 2

20 g

0.71 oz

1,36 
Εξαγωνικό περικόχλιο με πατούρα
3
 i  33 32 6 768 884

M10-10 ZNS3

από Μαϊ '11 2

10 g

0.35 oz

1,59 
Λαμαρίνα θερμοπροστ. μηχανισμ.διεύθυνσης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

4
 i  32 10 6 763 728
από Σεπ '10 1

40 g

1.41 oz

9,63 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

5
 i  07 11 9 904 128

M6X10-8.8-ZNS3

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

0,62 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

6
 i  07 11 9 905 949

M6-8-ZNNIV SI

από Σεπ '10 1
0,36 
Περίβλημα υποδοχής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

9
 i  61 13 9 145 405
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Χιτώνιο σύνδεσης LSK8
12 52 1 436 649
από Σεπ '10 2 POL.
ποσότητα: 1
Χιτώνιο σύνδεσης LSK8
12 52 7 508 006
από Σεπ '10 2 POL.
ποσότητα: 1

2 POL.

από Σεπ '10 1

20 g

0.71 oz

5,63 
Περίβλημα υποδοχής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

10
 i  61 13 8 383 300
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
από Σεπ '10 6 POL.
ποσότητα: 1

6 POL.

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

2,44 
Υδραυλικός μηχανισμός διεύθυνσης

← Υδραυλικός μηχανισμός διεύθυνσης

Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα

Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.