Δοχείο λαδιού/επιμέρους εξαρτήματα

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
S217A Ενεργό σύστημα διεύθυνσης
S823A Έκδοση θερμής χώρας
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δοχείο λαδιού
1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 1

190 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

190 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

190 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

190 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

190 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

190 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

190 g

0.4 lb

37,42 
Στήριγμα δοχείου λαδιού
2
 i  32 41 1 094 917
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 1

150 g

0.3 lb

5,61 
2
 i  32 41 1 094 917
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

150 g

0.3 lb

5,61 
2
 i  32 41 1 094 917
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

150 g

0.3 lb

5,61 
2
 i  32 41 1 094 917
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 1

150 g

0.3 lb

5,61 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
3
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

0,41 
3
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

0,41 
3
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

0,41 
3
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

0,41 
Λαστιχένια βάση
4
 i  34 51 1 162 818
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

2,39 
4
 i  34 51 1 162 818
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

2,39 
4
 i  34 51 1 162 818
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

2,39 
4
 i  34 51 1 162 818
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

2,39 
Χιτώνιο αποστάτης
5
 i  07 14 6 977 328

ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

1,23 
5
 i  07 14 6 977 328

ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

1,23 
5
 i  07 14 6 977 328

ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

1,23 
5
 i  07 14 6 977 328

ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

1,23 
Εξαγωνικό περικόχλιο
7
 i  07 11 9 905 128

M6-8-ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 3
0,29 
7
 i  07 11 9 905 128

M6-8-ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 3
0,29 
7
 i  07 11 9 905 128

M6-8-ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 3
0,29 
7
 i  07 11 9 905 128

M6-8-ZNS3

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 3
0,29 
Στήριγμα δοχείου λαδιού
8
 i  32 41 6 768 096
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 1

250 g

0.6 lb

10,07 
8
 i  32 41 6 768 096
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

250 g

0.6 lb

10,07 
8
 i  32 41 6 768 096
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

250 g

0.6 lb

10,07 
8
 i  32 41 6 768 096
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 1

250 g

0.6 lb

10,07 
Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
9
 i  71 21 6 773 604

CHF 11.S ZH

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

να Μαρ '11 1
0,00 
9
 i  71 21 2 122 171

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 1
10,25 
9
 i  71 21 2 122 171

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1
10,25 
9
 i  71 21 2 122 171

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1
10,25 
9
 i  71 21 2 122 171

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1
10,25 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
10
 i  07 14 7 155 614

M6

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

0,80 
10
 i  07 14 7 155 614

M6

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

0,80 
10
 i  07 14 7 155 614

M6

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

0,80 
10
 i  07 14 7 155 614

M6

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 2

10 g

0.35 oz

0,80 
Καπάκι
11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 1

30 g

1.06 oz

15,30 
11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 να Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
12
 i  32 41 1 128 333
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

3,34 
12
 i  32 41 1 128 333
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

3,34 
12
 i  32 41 1 128 333
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

3,34 
12
 i  32 41 1 128 333
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

Και 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A όχι

από Σεπ '10 1

10 g

0.35 oz

3,34 
Αντλία υδρ.συστ.διεύθ./ενεργ.σύστ.διεύθ.

← Αντλία υδρ.συστ.διεύθ./ενεργ.σύστ.διεύθ.

Δοχ.λαδιού/επιμ.εξαρτ./ενεργ.σύστ.διεύθ.

Δοχ.λαδιού/επιμ.εξαρτ./ενεργ.σύστ.διεύθ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.