Σωλήνας ψυγείου λαδιού/εναλλάκτ.θερμότ.

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TBA Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TCA Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη
S2TMA Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας ψυγείου λαδιού παροχή
1
 i  17 22 7 577 641
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

να Σεπ '10 1

260 g

0.6 lb

60,40 
1
 i  17 22 7 577 635
από Σεπ '10 1

230 g

0.5 lb

60,40 
1
 i  17 22 7 577 641
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

260 g

0.6 lb

60,40 
Σωλήνας ψυγείου λαδιού επιστροφή
2
 i  17 22 7 577 642
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

να Σεπ '10 1

200 g

0.4 lb

60,40 
2
 i  17 22 7 577 636
από Σεπ '10 1

260 g

0.6 lb

60,40 
2
 i  17 22 7 577 642
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

200 g

0.4 lb

60,40 
Δακτύλιος-Ο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

3
 i  17 22 7 581 147

10,82X1,78/HNBR

2
1,24 
Κοχλίας συγκράτησης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

4
 i  17 22 7 555 715

M8X28-Z3

1

10 g

0.35 oz

0,82 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

5
 i  07 11 9 904 116

M6X30-8.8-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,33 
Στήριγμα σωλήνα λαδιού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

6
 i  17 22 7 519 270
2

10 g

0.35 oz

2,75 
Χιτώνιο αποστάτης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

7
 i  17 22 7 525 819
2

10 g

0.35 oz

2,07 
Εναλλάκτης θερμότητας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

10
 i  17 21 7 551 647
1

840 g

1.9 lb

190,77 
Κοχλίας σπειροτόμος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S2TBA ναί

Ή 

Σπορ κιβώτιο ταχυτήτ. με διπλό συμπλέκτη S2TCA ναί

Ή 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

11
 i  17 11 7 536 971

D6X20 ZNS3

1
0,46 
Δοχείο διαστολής

← Δοχείο διαστολής

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.