Κιβώτ.ταχυτήτ.βάση στερέωσ./πρόσθ.εξαρτ.

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κοχλίας Torx
1
 i  23 00 1 222 891

M12X50-8.8-ZNS3

2

60 g

0.1 lb

2,59 
Σετ αλουμιν.κοχλίες χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.
+Πληροφορίες

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

2
 i  23 00 0 392 607
1

140 g

0.3 lb

8,11 
Κοχλίας ASA
3
 i  23 00 1 222 887

M8X50-8.8-ZNS3

3

20 g

0.71 oz

0,93 
Χιτώνιο προσαρμογής
4
 i  11 11 7 524 470

D=14,5MM

2
1,49 
Reversing light switch
5
 i  23 14 7 524 811

M12X1.5

1

10 g

0.35 oz

10,85 
Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων GS6-17BG

← Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων GS6-17BG

GS6-17BG/DG Στεγανοπ./πρόσθ.εξαρτήμ.

GS6-17BG/DG Στεγανοπ./πρόσθ.εξαρτήμ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.