Σετ επισκευής βραχιόνων και διαδοκίδων

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκευής διαμήκους βραχίονα ανάρτ.
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

1
 i  33 32 2 406 291

VALUE LINE

2

750 g

1.7 lb

36,64 
Σετ επισκευής βραχίονα οδηγού δεξιά
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

2
 i  33 32 2 406 288

VALUE LINE

1

1.2 kg

2.5 lb

97,30 
Σετ επισκευής βραχίονα οδηγού αριστερά
2
 i  33 32 2 406 289

VALUE LINE

1

1.2 kg

2.6 lb

97,30 
Σετ επισκευής ψαλιδιού
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

3
 i  33 32 2 406 292

VALUE LINE

2

1.3 kg

3 lb

112,53 
Σετ επισκευής συνδέσμου σύγκλισης
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

4
 i  33 32 2 406 290

VALUE LINE

2

1.3 kg

2.9 lb

55,09 
Βραχίονας γωνίας Κάμπερ με λαστιχέν.βάση
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

5
 i  33 32 6 772 899
2

2.7 kg

5.9 lb

117,17 
Έκκεντρος κοχλίας
6
 i  33 30 6 784 983

M14X1,5X95-10.9

2

160 g

0.4 lb

6,12 
Ενδιάμεση ροδέλα έκκεντρου
7
 i  33 30 6 786 187
2

30 g

1.06 oz

1,85 
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
8
 i  33 32 6 760 668

M12X1,5-10 ZNS3

2

20 g

0.71 oz

0,91 
Σετ επισκευής σφαιρικής άρθρωσης

← Σετ επισκευής σφαιρικής άρθρωσης

Κιτ σέρβις τακάκια φρένων / Value Line

Κιτ σέρβις τακάκια φρένων / Value Line →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.