Διακοσμ.κάλυμμα Individual πτυσσόμ.θήκης

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Διακοσμ.κάλυμμα Individual πτυσσόμ.θήκης
 
 Πλήρης εξοπλισμός δέρματος

συμπλήρωμα

Κατάλληλο μόνο για οχήματα Individual Με κωδικό ταπετσαρίας Z1XX
--------------------------------------- Προσοχή! Με αυτούς τους κωδικούς παραγγελίας Δεν είναι δυνατόν να παραγγείλετε Εξαρτήματα βασικού εξοπλισμού . Σε αυτοκίνητα με εξοπλισμό Individual Τοποθετούνται επίσης εξαρτήματα βασικού Εξοπλισμού. Πρέπει να βεβαιώνεστε Ότι το απαιτούμενο ανταλλακτικό δεν Ανήκει στο βασικό εξοπλισμό. --------------------------------------- Για τις παραγγελίες απαιτούνται, Ανάλογα με την περίπτωση, Διαφορετικά στοιχεία . Ανταλλακτικό εξάρτημα για αυτοκίνητο Με εξοπλισμό Individual: - Κωδικός εξαρτήματος - Αριθμός αντιπροσώπου - Αριθμός πλαισίου . Μεταγενέστερη τοποθέτηση εξαρτήματος Εξοπλισμού Individual: - Κωδικός εξαρτήματος - Αριθμός αντιπροσώπου - Αριθμός πλαισίου - (A) Αριθμός εξαρτήματος δέρμα Merino --------------------------- Για οχήματα με μερικό εξοπλισμ.δέρματος:
Διακοσμητικό κάλυμμα πτυσσόμενης θήκης Βλέπε BTE 51_6407 ---------------------------
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Διακοσμ. κάλυμμα πτυσσόμ. θήκης αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πλήρης εξοπλισμός δέρματος 

1
 i  51 41 7 974 331

INDIVIDUAL

από Δεκ '06 1

300 g

0.7 lb

0,00 
Διακοσμ. κάλυμμα πτυσσόμενης θήκης δεξιά
1
 i  51 41 7 974 332

INDIVIDUAL

από Δεκ '06 1

300 g

0.7 lb

0,00 
Individ. διακ.χειρολαβ.πόρτ.εσωτ.μπροστά

← Individ. διακ.χειρολαβ.πόρτ.εσωτ.μπροστά

Individ.πλευρικ.επένδυση πλήρ.εξοπ.δέρμ.

Individ.πλευρικ.επένδυση πλήρ.εξοπ.δέρμ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.