Μονάδα ελέγχου αντλία καυσίμου

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα ελέγχου για αντλία καυσίμου
1
 i  16 14 7 229 173
να Μαρ '10 1

150 g

0.3 lb

193,29 
1
 i  16 14 7 276 046

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '10 1

120 g

0.3 lb

185,77 
Στήριγμα μονάδας ελέγχου
2
 i  16 14 7 159 165
1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
3
 i  41 24 8 147 832

M6

4
1,01 
Περίβλημα υποδοχής
4
 i  61 13 6 931 890
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2, 8x 0, 63
61 13 6 913 612
4 POL. MPQ
ποσότητα: 1
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2, 8x 0, 63
61 13 8 364 832
4 POL. MPQ
ποσότητα: 1
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2, 8x 0, 63
61 13 8 364 834
4 POL. MPQ
ποσότητα: 1
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2, 8x 0, 63
61 13 8 377 162
4 POL. MPQ
ποσότητα: 1

4 POL. MPQ

1

20 g

0.71 oz

2,02 
4
 i  61 13 6 901 662
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή MQS ELA
61 13 1 393 704
16 POL./Z-CODE
ποσότητα: 10
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2, 8x 0, 63
61 13 6 913 612
16 POL./Z-CODE
ποσότητα: 2
Θηλυκή επαφή ELO- Power 2, 8x 0, 63
61 13 8 364 834
16 POL./Z-CODE
ποσότητα: 2
Θηλυκή επαφή MQS ELA
61 13 8 366 260
16 POL./Z-CODE
ποσότητα: 10

16 POL./Z-CODE

1

10 g

0.35 oz

2,44 
Φίλτρο καυσίμ./αντλία/αισθητ.στάθμ.πλήρ.

← Φίλτρο καυσίμ./αντλία/αισθητ.στάθμ.πλήρ.

Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης

Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.