Σετ επισκευής ράβδων έλξης και ψαλιδιών

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκευής ψαλιδιού αριστερά
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

1
 i  31 12 2 405 859

VALUE LINE

1

1.2 kg

2.6 lb

94,49 
Σετ επισκευής ψαλιδιού δεξιά
1
 i  31 12 2 405 860

VALUE LINE

1

1.2 kg

2.5 lb

95,40 
Σετ επισκευής ράβδου έλξης αριστερά
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

2
 i  31 12 2 405 861

VALUE LINE

1

1.9 kg

4.3 lb

96,04 
Σετ επισκευής ράβδου έλξης δεξιά
2
 i  31 12 2 405 862

VALUE LINE

1

1.9 kg

4.2 lb

96,04 
Βάση μπροσ.άξονα εγκάρσ.βραχ./ράβδ.έλξης

Βάση μπροσ.άξονα εγκάρσ.βραχ./ράβδ.έλξης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.