Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
AT Πολλαπλή εξαγωγής με καταλ. μετατροπ.
1
 i  18 40 7 599 532

ZYL.1-3 EU5

από Σεπ '09 1

4.8 kg

10.6 lb

604,49 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
3
 i  18 40 7 530 606
6

10 g

0.35 oz

3,35 
Εξαγωνικό περικόχλιο
4
 i  11 72 1 437 202
16

10 g

0.35 oz

0,57 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με πατούρα
5
 i  07 11 9 906 928

M10X50-10.9

4

40 g

1.41 oz

1,09 
Επίπεδη φλάντζα
6
 i  18 10 7 549 447
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#7) Εξαγωνικό περικόχλιο
18 30 1 737 774
ποσότητα: 4
2

20 g

0.71 oz

11,13 
Εξαγωνικό περικόχλιο
7
 i  18 30 1 737 774

M10

4

10 g

0.35 oz

0,70 
Αποσβεστήρας κραδασμών
8
 i  18 40 3 412 865

95 HZ

1

500 g

1.1 lb

30,29 
Λαμαρίνα θερμοπροστασίας
9
 i  18 40 3 412 867
1

80 g

0.2 lb

18,52 
Κοχλίας με πατούρα
10
 i  18 40 7 540 023

M8X70

1

70 g

0.2 lb

5,05 
Αισθητήρας λάμδα/πρόσθετα εξαρτήματα

Αισθητήρας λάμδα/πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.