Εναλλάκτης

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S494A Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ.
S823A Έκδοση θερμής χώρας
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εναλλάκτης
1
 i  12 31 7 551 256
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Σετ αλουμινέν.κοχλίες εναλλάκτης
12 31 0 392 568
180A
ποσότητα: 1

180A

1

7.6 kg

16.8 lb

635,15 
Αντικατάσταση εναλλάκτη
1
 i  12 31 7 555 926
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Σετ αλουμινέν.κοχλίες εναλλάκτης
12 31 0 392 568
180A
ποσότητα: 1

180A

1

7.6 kg

16.8 lb

534,03 
Εναλλάκτης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A ναί

Ή 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

1
 i  12 31 7 551 256

180A

1

7.6 kg

16.8 lb

635,15 
Αντικατάσταση εναλλάκτη
1
 i  12 31 7 555 926
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Σετ αλουμινέν.κοχλίες εναλλάκτης
12 31 0 392 568
180A
ποσότητα: 1

180A

1

7.6 kg

16.8 lb

534,03 
Περίβλημα υποδοχής
2
 i  12 52 7 507 259
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA
12 52 1 427 612
ποσότητα: 1
Strand seal
12 52 1 748 973
ποσότητα: 2
Καπάκι
12 52 7 506 439
ποσότητα: 2
1

10 g

0.35 oz

3,26 
Βασική μονάδα ελέγχου DME / MSV80

← Βασική μονάδα ελέγχου DME / MSV80

Εναλλάκτης επιμέρους εξαρτήματα

Εναλλάκτης επιμέρους εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.