Βάση ανάρτησης κινητήρα

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στήριγμα βάσης κινητήρα αριστερά
1
 i  22 11 6 760 315
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#7) Σετ αλουμινέν.κοχλίες βάση κινητήρα
22 11 0 392 551
ποσότητα: 1
1

980 g

2.2 lb

59,51 
Βάση έδρασης κινητήρα
2
 i  22 11 6 760 330
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#8) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22 11 6 850 329
ποσότητα: 2
(#6) Περικόχλιο με πατούρα
07 11 9 904 670
ποσότητα: 1
1

990 g

2.2 lb

72,41 
Βάση κινητήρα δεξιά πλήρης
3
 i  22 11 6 779 370
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#7) Σετ αλουμινέν.κοχλίες βάση κινητήρα
22 11 0 392 551
ποσότητα: 1
1

1.1 kg

2.4 lb

40,16 
Βάση έδρασης κινητήρα
4
 i  22 11 6 760 330
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#8) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22 11 6 850 329
ποσότητα: 2
(#6) Περικόχλιο με πατούρα
07 11 9 904 670
ποσότητα: 1
1

990 g

2.2 lb

72,41 
Περικόχλιο με πατούρα
6
 i  07 11 9 904 670

M10-10-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,45 
Σετ αλουμινέν.κοχλίες βάση κινητήρα
+Πληροφορίες

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

7
 i  22 11 0 392 551
2

80 g

0.2 lb

8,11 
Κοχλίας Torx με ροδέλα
8
 i  22 11 6 763 535

M8X45-10.9-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαϊ '11 4

30 g

1.06 oz

1,35 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
8
 i  22 11 6 850 329

M8X45-10.9-ZNS3

4

40 g

1.41 oz

1,45 
Αποσβεστήρας κραδασμών
9
 i  22 11 6 770 548
1

140 g

0.3 lb

46,53 
Στήριγμα σωλήνα καυσίμου
10
 i  13 53 7 561 749
1

20 g

0.71 oz

2,41 
Κλιπ αγωγού
11
 i  13 53 7 561 748
1
1,31 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
12
 i  13 53 7 548 123

M6X16

1

10 g

0.35 oz

1,27 
Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων

Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.