Συγκρότημα κίνησης

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Συγκρότημα κίνησης
 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 0 415 028
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N52B25A

1

118 kg

260.1 lb

0,00 
Αντικατάσταση συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 0 415 029
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N52B25A

1

118 kg

260.1 lb

7.663,53 
Συγκρότημα κίνησης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

1
 i  11 00 2 336 486
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N52B25A

1

118 kg

260.1 lb

0,00 
Αντικατάσταση συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 2 336 487
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N52B25A

1

118 kg

260.1 lb

0,00 
Συγκρότημα κίνησης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA όχι

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1
 i  11 00 0 415 026
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N52B25A

1

118 kg

260.1 lb

0,00 
Αντικατάσταση συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 0 415 027
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N52B25A

1

118 kg

260.1 lb

7.663,53 
Συγκρότημα κίνησης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1
 i  11 00 2 336 488
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N52B25A

1

118 kg

260.1 lb

0,00 
Αντικατάσταση συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 2 336 489
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!

N52B25A

1

118 kg

260.1 lb

0,00 
Σετ αλουμινέν.κοχλίες συγκρότημα κίνησης
2
 i  11 11 0 411 131
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Σετ αλουμιν.κοχλίες χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.
23 00 0 392 607
ποσότητα: 1
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

1

400 g

0.9 lb

67,47 
2
 i  11 11 0 411 131
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Σετ αλουμινέν.κοχλίες αυτόμ.κιβ.ταχυτήτ.
24 00 0 392 608
ποσότητα: 1
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

1

400 g

0.9 lb

67,47 
Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.