Ελαιολεκάνη

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ελαιολεκάνη
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1
 i  11 13 7 552 414
+Πληροφορίες
Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 1x. Για περισσότερες πληροφορίες, Βλέπε Οδηγίες επισκευής!
1

4.3 kg

9.5 lb

351,68 
Κοχλίας φραγής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

2
 i  11 13 7 535 106

M12X16

1

20 g

0.71 oz

2,66 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

3
 i  07 11 9 963 151

A12X17-CU

1
0,36 
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

4
 i  11 13 7 548 031
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#5) Σετ αλουμινέν.κοχλίες ελαιολεκάνη
11 13 2 210 959
ποσότητα: 1
1

100 g

0.2 lb

30,00 
Σετ αλουμινέν.κοχλίες ελαιολεκάνη
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Προσοχή! Οι κοχλίες αλουμινίου 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

1x. Για περισσότερες πληροφορίες,  

Βλέπε Οδηγίες επισκευής! 

 

5
 i  11 13 2 210 959
1

267 g

0.6 lb

17,59 
Κοχλίας φραγής με δακτύλιο-Ο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

6
 i  11 13 7 553 165
1

10 g

0.35 oz

3,09 
Δακτύλιος-Ο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

7
 i  11 42 7 548 322

17X3

1
3,45 
Αισθητήρας στάθμης λαδιού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

8
 i  12 61 7 607 910
1

150 g

0.3 lb

127,64 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

9
 i  12 61 1 744 292
1
3,26 
Εξαγωνικό περικόχλιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

10
 i  07 11 9 905 544

M6-8-ZNNIV SI

3
0,35 
Προστατευτικό κάλυμμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

11
 i  11 13 7 543 122
1
3,63 
Ελαιολεκάνη

← Ελαιολεκάνη

Κυλινδροκεφαλή

Κυλινδροκεφαλή →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.