Τροφοδοσία λαδιού/αντλία λαδιού μοτέρ

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ράγα οδηγός
1
 i  11 31 7 523 884
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#4) Ασφάλεια αλυσοτροχού
11 31 7 523 891
ποσότητα: 1
1

230 g

0.5 lb

42,10 
Αλυσίδα
2
 i  11 41 7 584 079
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#4) Ασφάλεια αλυσοτροχού
11 31 7 523 891
ποσότητα: 1
1

180 g

0.4 lb

39,20 
Αλυσοτροχός
3
 i  11 41 7 552 899
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#4) Ασφάλεια αλυσοτροχού
11 31 7 523 891
ποσότητα: 1
1

70 g

0.2 lb

12,51 
Ασφάλεια αλυσοτροχού
4
 i  11 31 7 523 891
1
3,49 
Έλασμα τοποθέτησης
5
 i  11 31 7 523 892
1
2,50 
Κοχλίας ASA
6
 i  11 41 7 549 370

M6X16

2
1,23 
Κοχλίας ASA
7
 i  11 41 7 549 370

M6X16

1
1,23 
Τροφοδοσία λαδιού/αντλία λαδιού

← Τροφοδοσία λαδιού/αντλία λαδιού

Τροφ.λαδιού-φίλτρ.λαδιού, εναλλ.θερμότ.

Τροφ.λαδιού-φίλτρ.λαδιού, εναλλ.θερμότ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.