Μπλοκ κυλίνδρ.-στροφαλ./παρέμβ.Heli-Coil

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
1
 i  11 11 7 547 538

M6X12

6
12,61 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
2
 i  11 11 7 547 539

M6X15

6
12,61 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
3
 i  11 11 7 547 540

M8X16

9
22,38 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
4
 i  11 11 7 547 541

M8X20

39

1 g

0.04 oz

22,38 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
5
 i  11 11 7 547 542

M8X27

6
22,38 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
6
 i  11 11 7 547 544

M9X25

4

1 g

0.04 oz

22,38 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
7
 i  11 11 7 547 545

M10X20

29

1 g

0.04 oz

22,38 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
8
 i  11 11 7 547 546

M10X22

1
22,38 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
9
 i  11 11 7 547 547

M12X30

14

3 g

0.11 oz

18,57 
Αλουμινένιο πρόσθετο σπείρωμα Heli-Coil
10
 i  11 11 7 547 548

M12X36

2

3 g

0.11 oz

18,57 
Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

← Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Ελαιολεκάνη

Ελαιολεκάνη →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.