Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ διωστήρας
1
 i  11 24 7 589 536
1

3.3 kg

7.3 lb

428,27 
Κοχλίας διωστήρα
2
 i  11 24 7 516 808

M8X47MM

12

20 g

0.71 oz

1,64 
Τριβέας μπλε
3
 i  11 24 7 628 035

50,00MM(0)

6

20 g

0.71 oz

21,58 
Τριβέας κόκκινος
4
 i  11 24 7 628 034

50,00MM(0)

6

20 g

0.71 oz

21,58 
Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

← Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.