Επιμέρους εξαρτήματα κεραία τηλεφώνου

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S633A Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business
S640A Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ.
S644A Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth
S646A Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία
S664A Κινητό τηλέφωνο προετοιμασία
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεραία τηλεφώνου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Ή 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Ή 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Ή 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A ναί

Ή 

Κινητό τηλέφωνο προετοιμασία S664A ναί

1
 i  65 20 9 225 142
1

50 g

0.1 lb

35,27 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
2
 i  41 24 8 147 832

M6

3
1,01 
Κεραία τηλεφώνου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Ή 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

3
 i  65 20 9 225 182
1

180 g

0.4 lb

81,11 
Εφεδρική κεραία
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

4
 i  65 20 6 935 024
1

160 g

0.4 lb

20,88 
Λαμαρινόβιδα
5
 i  07 14 9 158 177

ISA M5X12

2
0,42 
Κεραία τηλεφώνου με στήριγμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Ή 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Ή 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Ή 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A ναί

Ή 

Κινητό τηλέφωνο προετοιμασία S664A ναί

6
 i  65 20 9 225 185
1

170 g

0.4 lb

42,86 
Περικόχλιο
7
 i  07 14 6 973 709

M6

1
0,42 
Προσαρμογέας Snap-In SAP

← Προσαρμογέας Snap-In SAP

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.