Πλευρικό τοίχωμα / πίσω επένδυση

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Φτερό πίσω αριστερά
+Πληροφορίες

Πραγματοποιείται με την τεχνολογία 

Επισκευής κόλληση / πριτσίνωμα. 

 

1
 i  41 00 7 179 527
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
1

5.8 kg

12.8 lb

527,68 
Φτερό πίσω δεξιά
1
 i  41 00 7 179 528
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 25
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 30
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
1

5.8 kg

12.8 lb

527,68 
Πλαίσιο συγκράτησης πίσω φώτων αριστερά
2
 i  41 00 7 179 529
1

420 g

0.9 lb

14,94 
Πλαίσιο συγκράτησης πίσω φώτων δεξιά
2
 i  41 00 7 179 530
1

420 g

0.9 lb

14,94 
Πίσω επένδυση
+Πληροφορίες

Πραγματοποιείται με την τεχνολογία 

Επισκευής κόλληση / πριτσίνωμα. 

 

3
 i  41 00 7 179 526
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 14
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 2
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N5
83 19 2 158 079
ποσότητα: 8
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 8
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
1

4.7 kg

10.4 lb

306,77 
Στήριγμα ράβδου έλξης πίσω
4
 i  41 11 7 179 572
1

200 g

0.4 lb

5,87 
Κάλυμμα θόλου τροχού πίσω αριστερά
5
 i  51 71 7 154 413
1

590 g

1.3 lb

51,70 
Κάλυμμα θόλου τροχού πίσω δεξιά
5
 i  51 71 7 154 414
1

650 g

1.4 lb

51,70 
Λαμαρινόβιδα εξαγων. κεφαλής με ροδέλα
6
 i  07 14 7 129 160

ST4,8X16MM

11

10 g

0.35 oz

0,36 
Πλαστικό περικόχλιο
7
 i  51 71 1 958 025
10
0,30 
Δάπεδο χώρου αποσκευών πρόσθ.εξαρτήματα

← Δάπεδο χώρου αποσκευών πρόσθ.εξαρτήματα

Κλαπέτο στομίου πλήρωσης

Κλαπέτο στομίου πλήρωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.