Κιτ επισκευής, επισκευή σπειρώματος

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ παρεμβλήματα με σπείρωμα M5
1
 i  41 00 2 355 972

VALUE LINE

1

20 g

0.71 oz

13,40 
Σετ παρεμβλήματα με σπείρωμα M8
1
 i  41 00 2 355 974

VALUE LINE

1

50 g

0.1 lb

15,65 
Σετ παρεμβλήματα με σπείρωμα M6
1
 i  41 00 2 355 973

VALUE LINE

1

40 g

1.41 oz

14,55 
Σετ παρεμβλήματα με σπείρωμα M10
1
 i  41 00 2 355 975

VALUE LINE

1

40 g

1.41 oz

8,69 
Σετ παρεμβλήματα με σπείρωμα M12x1, 5
2
 i  41 00 2 355 976

VALUE LINE

1

50 g

0.1 lb

12,45 
Σετ παρεμβλήματα με σπείρωμα M14x1, 5
2
 i  41 00 2 355 977

VALUE LINE

1

70 g

0.2 lb

13,18 
Σετ εργαλείων
3
 i  83 30 2 285 061

M5

1
46,96 
3
 i  83 30 2 285 059

M6

1
59,40 
3
 i  83 30 2 285 058

M8

1
66,88 
3
 i  83 30 2 285 057

M10

1
85,34 
Εργαλεία
4
 i  83 30 2 358 918

M14

1
10,43 
4
 i  83 30 2 358 919

M12

1
10,56 
Σετ εργαλείων
5
 i  83 30 2 286 101

VERLÄNGERUNGEN

1
38,32 
Κόλλα ασφάλ.σπειρωμάτων υψηλής αντοχής
6
 i  83 19 2 210 337

10ML

1
7,82 
Μηχανικά εξαρτήματα σύνδεσης

← Μηχανικά εξαρτήματα σύνδεσης

Κιτ επισκευής σπειρώματ. λεπτού τοιχώμ.

Κιτ επισκευής σπειρώματ. λεπτού τοιχώμ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.