Μπροστινό καπό σύστημα κλειδώματος

BMW 323i E93N Cabrio Ευρώπη N52N

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εξάρτημα περιστροφικής ασφάλισης
1
 i  51 23 7 002 012
2

20 g

0.71 oz

2,85 
Πριτσίνι διαστολής
2
 i  51 16 8 197 908
2
0,27 
Άγκιστρο συγκράτησης μπροστινό καπό
3
 i  51 23 7 241 663
1

250 g

0.6 lb

18,47 
Κοχλίας Torx με ροδέλα
4
 i  41 61 7 068 715

ISA M6X12

2

10 g

0.35 oz

1,31 
Γάντζος κλειδώματος
5
 i  51 23 7 008 756
2

50 g

0.1 lb

8,67 
Κλειδαριά μπροστινό καπό
6
 i  51 23 7 008 755
2

230 g

0.5 lb

50,96 
Κοχλίας Torx με ροδέλα
7
 i  07 14 6 985 055

M6X12

4

10 g

0.35 oz

0,45 
Ντίζα Μπόουντεν μηχαν.χειρισμ.μπροσ.καπό
8
 i  51 23 7 184 432
1

120 g

0.3 lb

9,24 
Ντίζα Μπόουντεν πίσω
9
 i  51 23 7 201 904
1

80 g

0.2 lb

7,77 
Στήριγμα ταμπλό
10
 i  51 23 9 150 274
1

50 g

0.1 lb

6,96 
Περικόχλιο διαστολής
11
 i  65 13 8 387 414

ST 4.8

3
0,39 
Κοχλίας
12
 i  07 12 9 905 220

TS5X16-ZNS3

3
0,45 
Μοχλός χειρισμού μπροστινού καπό
13
 i  51 23 7 067 086
1

40 g

1.41 oz

4,27 
Κοχλίας σταυροειδ. εγκοπής για πλαστικό
14
 i  07 14 6 959 925

TS5X25-ZNNID-SW

1
0,39 
Στήριγμα καλωδίου
15
 i  61 13 6 938 788
2
0,53 
Μπροστινό καπό/πρόσθετα εξαρτήματα

← Μπροστινό καπό/πρόσθετα εξαρτήματα

Μπροστινό καπό λάστιχα στεγανοποίησης

Μπροστινό καπό λάστιχα στεγανοποίησης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.